فشار تورم به کم درآمدها بیشتر شد

رکورداران افزایش تورم در مرداد: شیر، تخم‌مرغ و...

کدخبر: 435251
اقتصادنیوز : تورم کالاهای خوراکی در مرداد ماه به مراتب بیشتر از غیر خوراکی بوده و این امر سبب شده تا دهک های پایین تر و کم درآدمد تر در این ماه افزایش قیمت بیشتری را در سبد مصرفی خود تجربه کنند. تورم میانگین کشور نیز همچنان به رکوردزنی های خود ادامه داده است.

به گزارش اقتصادنیوز ، شاخص قیمت مصرف کننده در مرداد ماه 3.2 درصد از ماه قبل افزایش پیدا کرد. تورم نقطه به نقطه نیز در این ماه را به سطح 43.2 درصد رسید. بررسی تورم میانگین در این ماه نشان میدهد روند رکوردزنی های این شاخص همچنان ادامه دارد. در همین رابطه رکورد بالاترین تورم میانگین در ربع قرن که در ماه پیش به ثبت رسیده بود اکنون به مرداد ماه انتقال پیدا کرده است.

نرخ تورم سالانه مرداد ماه ١٤٠٠ برای خانوارهای کشور به ٤٥,٢ درصد رسیده که نسبت به همین اطلاع در ماه قبل، ١.٠ واحد درصد افزایش نشان می‌دهد.هم‌چنین نرخ تورم سالانه برای خانوارهای شهری و روستایی به ترتیب ٤٤,٥ درصد و ٤٨.٧ درصد می‌باشد که برای خانوارهای شهری ٠.٨ واحد درصد افزایش و برای خانوارهای روستایی ١.٤ واحد درصد افزایش داشته است.

مرکز آمار ایران بر اساس داده های خود برای برآورد تورم ماهانه، درصد رشد شاخص قیمت مصرف کننده در هر ماه نسبت به این رقم در ماه گذشته را محاسبه می کند. در این ماه تورم کل خانوارهای کشور برابر با 3.2 درصد بوده است. 

این تورم را از دو دیدگاه می تواندتقسیم بندی کرده و مورد مطالعه قرار داد. دیدگاه نخست گروه های کالایی

تورم ماهانه کالاهای خوراکی و دخانیات درماه جاری برابر با 4.6 درصد بوده و این تورم در کالاهای غیر خوراکی معادل با 2.4 درصد برآورد شده است.بررسی جز به جز در کالاهای خوراکی و غیر خوراکی نشان میدهد بالاترین تورم ماهانه در گروه «سبزیجات» و «شیر و پنیر و تخم مرغ» به ثبت رسیده که به ترتیب 6.4 درصد و 5.9 درصد بوده است.

در دیدگاه دوم  می توان تورم روستاها و شهر ها را در دومین ماه تابستان مورد ارزیابی قرار داد. در این ماه تورم ماهانه در شهر و روستا معادل با کل تورم کشور و برابر با 3.2 درصد به ثبت رسیده است.

فشار تورم بر دوش کم درآمدها

اما بالاتر بودن رشد قیمت ها در کالاهای خوراکی سبب می شود تا مناطق و دهک هایی که خوراکی های بیشتری در سبد مصرفی شان قرار دارد تورم بیشتری را در قاب ماهانه تجربه کنند. در همین رابطه تورم ماهانه دهک اول جامعه که مصرف کالاهای خوراکی بیشتری را دارد در این ماه برابر با 3.6 درصد که بالاترین افزایش ماهانه قیمت ها در میان دهک های مرداد بوده و و دهک هشتم که مصرف غیر خوراکی بیشتری داشته در این ماه کمترین تورم ماهانه را ثبت کرده  که برابر با 3.1 درصد اعلام شده است.

تورم

کاهش تورم نقطه به نقطه در کشور

در تحلیل دیگری از شاخص قیمت مصرف کننده می توان تورم را در قاب نقطه به نقطه برآورد کرد. در این بررسی شاخص قیمت مصرف کننده نسبت به موقعیت مشابه در سال قبل بررسی می شود. این رقم در ماه دوم تابستان برابر با 43.2 درصد برآورد شده که در مقایسه با ماه قبل 0.3 واحد درصد کاهش داشته است.

در این بررسی نیز مشاهده می شود متوسط قیمت کالاهای خوراکی کل کشور نسبت به سال قبل 58.4 درصد افزایش پیدا کرده و متوسط قیمت در کالاهای غیر خوراکی نیز رشدی 36.1 درصدی نسبت به مرداد 99 داشته است. به عبارت دیگر تورم نقطه به نقطه در کالاهای خوراکی مردادماه نیز بالاتر از غیر خوراکی ها بوده است.

در بررسی جزئیات تورمی در گروه های مصرفی مشاهده می شود گروه «روغن ها و چربی ها» تورمی معادل با 102 درصد داشته که بالاترین تورم نقطه ای ثبت شده در کالاهای مرداد ماه بوده است. پس از آن گروه «سبزیجات: با تورم 83 درصدی در رده دوم بوده است. هم سو بودن تورم نقطه به نقطه و ماهانه در بخش سبزیجات  نشان می دهد این گروه از مسیر فزاینده ای در قیمت ها در این روزها برخورد دار بوده است.

تورم

رکوردزنی های تورم میانگین

منظور از نرخ تورم سالانه، درصد تغییر میانگین اعداد شاخص قیمت در یک سال منتهی به ماه جاری، نسبت به دوره مشابه قبل از آن می‌باشد. نرخ تورم سالانه مرداد ماه ١٤٠٠ برای خانوارهای کشور به ٤٥,٢ درصد رسیده که نسبت به همین اطلاع در ماه قبل، ١.٠ واحد درصد افزایش را نشان می‌دهد.

این رقم در بازه 25 سال قبل بالاترین رکورد به حساب می آید. این در حالی است که پیش از این رکورد تورم میانگین در اختیار تیر ماه بوده است. به عبارت دیگر با سپری شدن ماه ها بر میزان این تورم در کشور افزوده شده و رکوردهای جدیدتری به ثبت می رسد.

تورم

 

تیتر یک
از دست ندهید
بلیط هواپیما