نرخ سود بازار باز همچنان در کف

مسیر معکوس «نرخ سود» وام مسکن و بهره بین بانکی +نمودار

کدخبر: 492066
بررسی نرخ سود ها در بازارهای مالی در هفته اول اردیبهشت 1401 نشان از روند کاهشی این شاخص در بازار مسکن و سیر صعودی نرخ بهره بین بانکی داشته است. این تغییرات در حالی رخ داده که نرخ سود در بازار باز همچنان در کف دو ساله قرار دارد.

به گزارش اقتصادنیوز، روند نرخ سود در بازارهای مالی مسیری متفاوت از هفته گذشته را ثبت کرده و در برخی بازارها مسیری صعودی داشته است.

در همین راستا به طور هفتگی مطابق آمارهای داده شده در هر مقطع وضعیت نرخ سود بازارهای مالی رصد شده و تغییرات آن نمودار می شود.

یکی از مهم ترین بازارهای مالی جهت رصد وضعیت اقتصاد کشور و تعیین متغیرهای کلان بازار بین بانکی تغییرات نرخ سود در این بازار است که در این هفته روندی صعودی را پیموده است.

کاهش نرخ سود بین بانکی در  هفته دوم اردیبهشت  1401

به طور کلی نرخ سود بین بانکی نرخ سود موزون در عملیات داد و ستد بانکی بانک ها در بازار شبانه بوده که در هر هفته از سوی بانک مرکزی اعلام می شود. 

در این بازار بانک های دارای کسری اقدام به قرض پول از بانک های دارای مازاد کرده که این قرض دهی نرخ سودی بین 14 تا 22 درصد دارد. این نرخ را بانک مرکزی تعیین می کند.

در همین رابطه نرخ موزون داد وستد در این بازار برابر با 20.4 درصد بوده که در مقایسه با هفته قبل افزایش محسوسی را به ثبت رسانده است.

به طور کلی یکی از اهداف مهم بانک مرکزی در خصوص نجات بورس کاهش نرخ سود بین بانکی است . در همین راستا در بازار باز اقدام به پول پاشی بی شمار کرده تا بتواند سطح معاملات و در نتیجه آن نرخ سود بین بانکی را کاهش دهد. اما در این هفته این هدف محقق نشده و همچنان مسیر افزایشی داشته است.

نرخ سود

نرخ سود بازار باز همچنان در کف

در بازار باز بانک های مقروض می توانند اوراق قرضه را به بانک مرکزی فروخته و این نهاد نیز به تشخیص خود با بخشی از این اوراق با نرخ سود معلوم موافقت می کند. 

در همین راستا بانک مرکزی با هدف کاهش معاملات در بازار بین بانکی، اقدام به پول پاشی بی شمار در بازار باز کرده و برای پنج هفته سطح بسط پول در این بازار را بالاتر از مرز 90 همت قرار داد. در هفته اخیر اما سطح تزریق پول در بازار باز در کانال 89 هزار میلیارد تومان بوده و نسبت به هفته های قبل کاهش پیدا کرد.

اما نرخ سود در این بازار هم چنان در کف دو ساله قرار دارد. این نرخ به تبع هفته های قبل برابر با 19 درصد به ثبت رسیده و کمترین سطح این شاخص در تاریخ برگزاری عملیات بازار باز بوده است.

رصد نرخ سود بازار ثانویه در هفته دوم اردیبهشت

در ادبیات اقتصادی نرخ سود بازار ثانویه از اهمیت بسزایی برخوردار  است  و از آن جا که برخی آن را کف نرخ سود در بازارهای مالی می دانند تغییرات آن را عده ای از اقتصاددانان در رصد وضعیت اقتصاد موثر می دانند. 

در این بازار اوراق با سررسید های مختلف میان فروشندگان و خریداران داد وستد شده و قیمت هر کدام از اوراق را نرخ سود آن میشخص می کند. تاریخ سررسید این اوراق از یک ساله تا سه ساله بوده و هر کدام نرخ سود مربوطه را در هر هفته به ثبت می رساند.

درهمین خصوص بررسی روند تغییرات این نرخ نشان می دهد نرخ سود اوراق ها از یک ساله تا سه ساله نسبت به هفته قبل هم چنان ثابت مانده و تغییری نداشته است.

نرخ سود اوراق یک ساله در بازار اولیه در  این هفته در سطح 22 درصد و اوراق دو ساله و سه ساله در سطح 23 درصدبه ثبت رسیده است.

کاهش تقریبی در نرخ سود وام مسکن

آخرین بازار جهت رصد تغییرات نرخ سود بازار مسکن و خرید و فروش اوراق تسه است. در این بازار متقاضیان می توانند با توجه به قیمت کشف شده اوراق تسه اقدام به خرید این برگه ها از بانک مسکن کرده و براساس آن که هر اوراق اعتباری 500 هزار تومانی دارد وام مسکن را از این بانک خریداری می کنند.

داد و ستد روزانه اوراق سبب می شود تا نرخ سود وام مسکن نیز از میزان اسمی خود یعنی 17.5 درصد فاصله گرفته و هر روز سطحی متفاوت داشته باشد.

در همین راستا نرخ سود وام مسکن در پایان هفته پنجم فروردین برابر با 23.54 درصد قرار داشته که در یک هفته بعد معادل با 23.4 درصد به ثبت رسیده است.

کاهش نسبی نرخ سود وام مسکن حکایت از افت نامحسوس قیمت اوراق در این بازار داشته است.

نرخ سود

تیتر یک
از دست ندهید
فلای تودی