گزارش «اقتصادنیوز» از سومین مرحله حراج اوراق بدهی دولتی

سهم بالای بورس در تامین کسری بودجه دولت

کدخبر: 500620
مرحله سوم بازار اولیه حراج اوراق بدهی دولتی برگزار شده و روند فروش ادامه پیدا کرد. نرخ سود بالای اوراق در این بازار باز هم موجب شد تا بورسی ها خرید بیشتری داشته باشند.

به گزارش اقتصادنیوز، روند فروش اوراق بدهی دولتی در هفته سوم نیز برگزار شده و طی آن 2 هزار و 750 میلیارد تومان اوراق دولتی فروخته شد.

در این بازار دولت می تواند در جهت تامین کسری خود اوراق به مشتریان خود فروخته و بدون برداشت از تنخواه بانک مرکزی و چاپ پول مسیری غیر تورمی را برای این هدف خود برگزیند.

در همین رابطه آمارهای ثبت شده در بانک مرکزی از بازار اوراق بدهی دولتی در این تاریخ نشان می دهد بورسی ها سهم بیشتری از اوراق را خریداری کرده اند.

اوراق بدهی دولتی

فروش 2 هزار و 750 میلیارد تومان اوراق بدهی دولتی

به طور کلی در بازار اولیه فروش اوراق بدهی دولتی دو دسته خریدار وجود دارد. بانک ها و بورسی ها .

دولت با جذاب تر کردن خرید اوراق بدهی دولتی می تواند  کسری بودجه خود را تامین کرده و در نهایت با این عمل می تواند  از رشد تورم در جامعه جلوگیری کند.

در همین راستا در هفته سوم خرداد ماه دولت توانست 2 هزار و 750 میلیارد تومان اوراق در بازار اولیه به فروش برساند.

در این میان نهادهای مالی هزار و 60 میلیارد تومان و بورسی ها هزار و 690 میلیارد تومان مشارکت داشته اند.

بررسی ارقام و آمارها نشان می دهد سهم نهادهای تامین سرمایه بیشتر از بانکی ها بوده که دلیل عمده آن نرخ سود بالاتر اوراق بوده است.

در همین رابطه نرخ سود اوراق خریداری شده توسط بورسی ها برابر با 22 درصد بوده که بالاترین نرخ سود اوراق در این بازار به شمار می آید.

در ادامه برای هفته پایانی خرداد ماه 26 هزار و 600 میلیارد تومان اوراق بدهی دولتی در این بازار عرضه شده که ارادهای 105، 106 و 107 بوده اند.

اوراق بدهی دولتی

تیتر یک
از دست ندهید