کارنامه پولی بانک مرکزی در هفته آخر اردیبهشت

رونق در بازار شبانه پول /روند ثابت در بازار باز

کدخبر: ۵۷۶۰۷۵
در بازار باز تزریق نقدینگی مرز ثابتی را در هفته پایانی اردیبهشت ماه رقم زد. این در حالی است که در بازار شبانه این وضعیت صعودی بوده و مسیری افزایشی داشته است.
رونق در بازار شبانه پول /روند ثابت در بازار باز

به گزارش اقتصادنیوز، عملیات بازار باز در هفته پایانی اردیبهشت ماه تغییری را نسبت به هفته قبل خود ثبت نکرد. در این بازار  بانک ها به وسیله اوراق بدهی می توانند از بانک مرکزی استقراض پول کنند.

در همین رابطه داده های بانک مرکزی نشان می دهد در هفته اخیر تزریق پول در بازار باز برابر با 90 همت به ثبت رسیده است.

بازار باز

ثبات در تزریق پول بازار باز

در هفته پایانی اردیبهشت ماه سال جاری، تزریق نقدینگی بانک مرکزی در بازار باز برابر با 90 هزار میلیارد تومان به ثبت رسیده و در مقایسه با هفته قبل خود تغییری نداشته است. بررسی های آماری نشان می دهد ضمن ثبات در تزریق نقدینگی بازار باز نرخ سود در این معاملات نیز مسیر ثابتی را پشت سرگذاشته است.

روند صعودی تزریق پول دربازار شبانه

هر هفته بانک مرکزی در کنار بازار باز، به بهبود وضعیت نقدینگی بانک ها از مسیر بازار شبانه نیز می پردازد. در این معاملات بانک مرکزی با تزریق پول با نرخ سود 24 درصدی می تواند نقدینگی بانکی را بهبود بخشد. روندهای آماری نشان می دهد تزریق پول بانک مرکزی در بازار باز شبانه در هفته اخیر برابر با 67 همت بوده و تقریبا دو برابر هفته قبل به ثبت رسیده است. موضوعی که می تواند در ادامه وضعیت کسری در نهادهای مالی باشد.

بازار باز

تیتر یک
کارگزاری مفید