خروج پول حقیقی ها در سه هفته متوالی

رکوردشکنی بورس در کاهش ارزش معاملات خرد

کدخبر: 506624
در این هفته شاخص های بورس با کاهش مواجه شدند اما میزان افت آن ها کم بود. ارزش معاملات نیز همچنان رو به کم شدن است.

به گزارش اقتصادنیوز، در این هفته شاخص کل بورس تهران با افت حدود 11 هزار واحدی، 73 صدم درصد از ارتفاع خود را از دست داد. شاخص هم وزن نیز حدود 3000 واحد معادل 7 دهم درصد کاهش یافت.

شاخص فرابورس اما نسبت به شاخص کل و شاخص هم وزن بورس افت بیشتری داشت و 274 واحد، معادل 1.35 درصد کاهش داشت.

البته با وجود افت کمی که شاخص ها داشتند، بسیاری از نمادها با افت های بیش از این رقم مواجه شده اند.

خروج پول حقیقی ها در سه هفته متوالی

برای سومین هفته متوالی، حتی یک روز هم ورود پول حقیقی به بازار اتفاق نیفتاد. این هفته نیز در تمام 5 روز معاملاتی، حقیقی ها در حال فروش سهام خود به حقوقی ها بودند و برآیند ورود و خروج پول حقیقی ها منفی بود.

در روز شنبه که بیشترین خروج پول حقیقی ثبت شد، حقیقی ها 580 میلیارد تومان پول از بازار خارج کردند. در روزهای یکشنبه، دوشنبه و سه شنبه در هر روز بین 200 الی 300 میلیارد تومان خروج پول حقیقی اتفاق افتاد و در روز چهارشنبه نیز 360 میلیارد تومان تغییر مالکیت حقیقی به حقوقی به ثبت رسید.

رکورد کاهش ارزش معاملات خرد شکسته شد

ارزش معاملات خرد بازار سهام در این هفته نیز کاهشی بود. این هفته حتی در یک روز هم ارزش معاملات به بالای 4 هزار میلیارد تومان نرسید.

بالاترین ارزش معاملات در این هفته حدود 3500 میلیارد تومان بود و نکته مهم اینکه در روز دوشنبه، رکورد کاهش ارزش معاملات خرد در سال 1401 با رقم 3080 میلیارد تومان شکسته شد.

ثبت یک کف جدید در ارزش معاملات خرد در سال 1401، نشان دهنده رکودی است که دامن بازار سهام را گرفته است.

تغییرات مالکیت حقیقی ها و حقوقی ها در صندوق ها و اوراق بدهی

برآیند تغییر مالکیت حقیقی ها و حقوقی ها در اوراق بدهی و صندوق های با درآمد ثابت، در این هفته تقریبا صفر بود.

در چهار روز ابتدایی معاملات، حقیقی ها در هر روز رقم کمی از صندوق های با درآمد ثابت و اوراق بدهی خارج کردند و ناگهان در روز چهارشنبه ورود حدود 150 میلیارد تومان پول حقیقی به این صندوق ها و اوراق ثبت شد.

از آنجا که در چهار روز ابتدایی هفته حقیقی ها از این اوراق و صندوق ها پول خارج کرده بودند، در نهایت در این هفته تغییر مالکیت چشمگیری در این بخش رخ نداده است.

قدرت نمایی فروشندگان طی دو هفته متوالی

در این هفته هم مانند هفته گذشته، در تمام روزهای معاملاتی قدرت فروشندگان حقیقی بیشتر از قدرت خریداران بود.

شاخص قدرت خریداران حقیقی طی تمام 5 روز معاملاتی این هفته کمتر از عدد 1 بود. البته در روزهای یکشنبه و سه شنبه این شاخص به عدد 0.99 رسید اما خود عدد یک را لمس نکرد.

کمترین قدرت خریداران حقیقی هم در روز چهارشنبه بود که شاخص قدرت خریداران حقیقی در این روز به 0.85 رسید. در روز شنبه هم این شاخص عدد 0.88 را نشان داده بود.

تیتر یک
از دست ندهید