خروج کره و ژاپن از مقاصد عمده صادراتی ایران

کاهش ارزش کالای صادراتی طی 5 سال

کدخبر: 404801
اقتصادنیوز : ارزیابی وضعیت تجاری ایران در 5 سال گذشته از کاهش متوسط ارزش هر تن کالای صادراتی در اکثر مقاصد عمده حکایت دارد.

به گزارش اقتصادنیوز، از سوی دیگر با رصد وضعیت تجاری کشور می توان گفت در مدت زمان مورد بررسی شاهد تغییر جایگاه اکثر مقاصد تجاری کشور نیز بوده ایم.  

براساس این گزارش می توان گفت متوسط ارزش هر تن کالای صادراتی در اکثر مقاصد عمده (افغانستان، پاکستان، عراق، امارات متحده عربی، ترکیه، هند و تایلند) در طول 5 سال گذشته کاهش داشته است. براساس ارزیایی صورت گرفته ارزش واحد هر تن کالای وارداتی کشور از 1180 دلار در سال 1394 به 1114 دلار درسال 1399 کاهش یافت.

از سوی دیگر اقتصاد ایران در شرایطی وارد سال 1400 شد که نگاهی به وضعیت تجارت و بازرگانی کشور در5- 6 سال گذشته نشان می دهد ما همچنان نتوانسته ایم به جایگاه مناسبی در تولید و صادرات دست پیدا کنیم و در این بین برجام و شیوع کرونا شرایط کشور را سخت تر کرده است.

روندی که موجب شده تا در این مدت شاهد جابجایی شرکای تجاری نیز باشیم.  

تغییر جایگاه شرکای تجاری

به گزارش اتاق بازرگانی تهران، ارزیابی صورت گرفته نشان دهنده آن است که در مدت زمان مورد بررسی شاهد 8 تغییر و جابجایی در میان شرکای تجاری بوده ایم. در این خصوص می توان به «حفظ جایگاه اول چین دربین مقاصد مهم صادراتی کشور»، «ارتقای عراق از رتبه سوم مقاصد صادراتی به رتبه دوم و جایگزینی با امارات متحده عربی»، «خروج سه کشور کره جنوبی،ژاپن و ترکمنستان ازجمع ده مقصد عمده صادراتی کشور طی شش سال اخیر»، « خروج کره جنوبی ازجمع مقاصد عمده صادراتی با وجود دستیابی به جایگاه مهم چهارم در سال1394»، «حفظ جایگاه اول چین و دوم امارات متحده عربی در بین مبادی مهم وارداتی کشور»،«ارتقای یک رتبه ای ترکیه، دو رتبه ای هند ویک رتبه ای آلمان به جایگاه به ترتیب سوم، چهارم و پنجم مبدا مهم وارداتی کشور»، «خروج کره جنوبی وفرانسه ازجمع ده مبدا مهم وارداتی کشور» و «ورود انگلیس به جمع 10 کشور مبدا وارداتی واختصاص جایگاه هفتم به خود (درنه ماهه نخست1399)»

کاهش متوسط ارزش هر تن کالای صادراتی

 از سوی دیگر در این دوره ماه شاهد کاهش متوسط ارزش هر تن کالای صادراتی در اکثر مقاصد عمده (افغانستان، پاکستان، عراق، امارات متحده عربی، ترکیه، هند و تایلند) بودیم. براساس ارزیابی ها شدت کاهش ارزش واحد صادراتی در مورد افغانستان، امارات متحده عربی و هند بیشتربوده است.

متوسط ارزش واحد صادراتی برای هر تن کالا در خصوص دو کشور چین و اندونزی رو به افزایش بوده است اما همچنان بین300تا400 دلار باقیمانده است.

ارزش واحد هر تن کالای وارداتی کشور از 1180 دلار در سال 1394 به1114 دلار درسال 1399 کاهش یافت.

 

شرکا

 

شرکا

 

تیتر یک
از دست ندهید
بلیط هواپیما