گزارش اقتصاد نیوز از بازار ارز و سکه

نرخ ارز دلار سکه طلا یورو امروز دوشنبه ۱۴۰۰/۰۴/۲۱| قیمت ها همچنان در سراشیبی

کدخبر: 425608
قیمت سکه امروز با کاهش همراه شد و به ۱۰,۶۸۰,۰۰۰ (ده میلیون و ششصد و هشتاد هزار) تومان رسید. دلار بالا رفت.

به گزارش اقتصادنیوز،قیمت طلا و سکه در بازار امروز در حالی پایین رفت که قیمت دلار بالا است..

قیمت اونس طلا امروز

امروز هر اونس طلا   با کاهش ۰.۴۵ درصدی به ۱,۸۰۰ (یک هزار و هشتصد ) دلار  رسید.

جدول قیمت 3 روز اخیر هر اونس طلا
قیمت (دلار) مقدار تغییر درصد تغییر تاریخ
۱,۸۰۰ -۸.۲۰ -۰.۴۵  15:00
۱,۸۰۸ -۲.۰۰ -۰.۱۲ ۲ روز پیش
۱,۸۱۰ ۱۲ ۰.۶۵ ۳ روز پیش

قیمت گرم طلا ۱۸ عیار امروز

امروز هر گرم طلا ۱۸ عیار  با کاهش ۰.۲۸ درصدی به ۱,۰۶۱,۱۰۰ (یک میلیون و شصت و یک هزار و یکصد ) تومان رسید.

جدول قیمت 3 روز اخیر هر گرم طلا ۱۸ عیار
قیمت (تومان) مقدار تغییر درصد تغییر تاریخ
۱,۰۶۱,۱۰۰ -۳,۰۰۰.۰۰ -۰.۲۸ 17:21
۱,۰۶۴,۱۰۰ ۷۰۰ ۰.۰۶ روز قبل
۱,۰۶۳,۴۰۰ -۴۰۰.۰۰ -۰.۰۴ ۲ روز پیش

آخرین نرخ مثقال طلا 18 عیار

در بازار امروز هر مثقال طلا 18 عیار نسبت به روز قبل ، با ۴۸۰۰۰ تومان کاهش، ۴,۵۶۰,۰۰۰ (چهار میلیون و پانصد و شصت هزار) تومان نرخ گذاری شد.

آخرین نرخ دلار در بازار آزاد

قیمت دلار در بازار آزاد، امروز به ۲۴,۹۱۰ (بیست و چهار هزار و نهصد و ده ) تومان رسید که نسبت به روز قبل ، افزایش ۰.۱۲ درصدی داشته است.

جدول قیمت 3 روز اخیر دلار در بازار آزاد
قیمت (تومان) مقدار تغییر درصد تغییر تاریخ
۲۴,۹۱۰ ۳۰ ۰.۱۲ 17:20
۲۴,۸۸۰ ۰.۰۰ ۰ روز قبل
۲۴,۸۸۰ -۷۰.۰۰ -۰.۲۹ ۲ روز پیش

آخرین نرخ دلار در بازار متشکل

دلار در بازار متشکل امروز با افزایش ۰.۳ درصدی، از ۲۴,۳۰۹ (بیست و چهار هزار و سیصد و نه ) تومان به ۲۴,۳۸۴ (بیست و چهار هزار و سیصد و هشتاد و چهار ) تومان رسید.

جدول قیمت 3 روز اخیر دلار در بازار متشکل
قیمت (تومان) مقدار تغییر درصد تغییر تاریخ
۲۴,۳۸۴ ۷۵ ۰.۳ 15:10
۲۴,۳۰۹ ۶۶ ۰.۲۷ روز قبل
۲۴,۲۴۳ ۱۳۴ ۰.۵۵ ۲ روز پیش

قیمت یورو در بازار آزاد امروز

امروز یورو در بازار آزاد با کاهش ۰.۰۸ درصدی به ۲۹,۵۳۱ (بیست و نه هزار و پانصد و سی و یک ) تومان رسید.

جدول قیمت 3 روز اخیر یورو در بازار آزاد
قیمت (تومان) مقدار تغییر درصد تغییر تاریخ
۲۹,۵۳۱ -۲۶.۰۰ -۰.۰۸  17:20
۲۹,۵۵۷ -۲۴.۰۰ -۰.۰۹ روز قبل
۲۹,۵۸۱ ۷۳ ۰.۲۴ ۲ روز پیش

قیمت پوند امروز

پوند امروز با کاهش ۰.۲۳ درصدی، از ۳۴,۶۰۵ (سی و چهار هزار و ششصد و پنج ) تومان به ۳۴,۵۲۴ (سی و چهار هزار و پانصد و بیست و چهار ) تومان رسید.

جدول قیمت 3 روز اخیر پوند
قیمت (تومان) مقدار تغییر درصد تغییر تاریخ
۳۴,۵۲۴ -۸۱.۰۰ -۰.۲۳  17:20
۳۴,۶۰۵ -۲۸.۰۰ -۰.۰۹ روز قبل
۳۴,۶۳۳ ۳۱۷ ۰.۹۱ ۲ روز پیش

آخرین نرخ درهم امارات (حواله)

قیمت درهم امارات (حواله) با کاهش ۰.۱۳ درصدی نسبت به روز قبل ، ۶,۸۰۶ (شش هزار و هشتصد و شش ) تومان معامله شد.

جدول قیمت 3 روز اخیر درهم امارات (حواله)
قیمت (تومان) مقدار تغییر درصد تغییر تاریخ
۶,۸۰۶ -۹.۰۰ -۰.۱۳  17:23
۶,۸۱۵ -۵.۰۰ -۰.۰۸ روز قبل
۶,۸۲۰ ۷.۰۰ ۰.۱ ۲ روز پیش

قیمت لیر ترکیه امروز

امروز لیر ترکیه  با رشد ۰.۳۴ درصدی به ۲,۹۰۰ (دو هزار و نهصد ) تومان رسید.

قیمت دلار کانادا امروز

دلار کانادا، امروز به ۱۹,۹۴۹ (نوزده هزار و نهصد و چهل و نه ) تومان رسید که نسبت به روز قبل ، کاهش ۰.۲۴ درصدی داشته است.

آخرین نرخ سکه امامی

سکه امامی امروز با کاهش ۰.۲۳ درصدی، از ۱۰,۷۰۵,۰۰۰ (ده میلیون و هفتصد و پنج هزار) تومان به ۱۰,۶۸۰,۰۰۰ (ده میلیون و ششصد و هشتاد هزار) تومان رسید.

جدول قیمت 3 روز اخیر سکه امامی
قیمت (تومان) مقدار تغییر درصد تغییر تاریخ
۱۰,۶۸۰,۰۰۰ -۲۵,۰۰۰.۰۰ -۰.۲۴ 17:20
۱۰,۷۰۵,۰۰۰ ۳۵,۰۰۰ ۰.۳۲ روز قبل
۱۰,۶۷۰,۰۰۰ -۳۰,۰۰۰.۰۰ -۰.۲۹ ۲ روز پیش

آخرین نرخ نیم سکه

امروز نیم سکه   با کاهش ۰.۱۷ درصدی به ۵,۶۰۰,۰۰۰ (پنج میلیون و ششصد هزار) تومان رسید.

جدول قیمت 3 روز اخیر نیم سکه
قیمت (تومان) مقدار تغییر درصد تغییر تاریخ
۵,۶۰۰,۰۰۰ -۱۰,۰۰۰.۰۰ -۰.۱۷  11:28
۵,۶۱۰,۰۰۰ -۱۰,۰۰۰.۰۰ -۰.۱۸ روز قبل
۵,۶۲۰,۰۰۰ -۳۰,۰۰۰.۰۰ -۰.۵۴ ۲ روز پیش

قیمت ربع سکه امروز

ربع سکه امروز با کاهش ۰.۱۳ درصدی، از ۳,۵۸۰,۰۰۰ (سه میلیون و پانصد و هشتاد هزار) تومان به ۳,۵۷۵,۰۰۰ (سه میلیون و پانصد و هفتاد و پنج هزار) تومان رسید.

آخرین نرخ سکه گرمی

همچنین هر سکه گرمی با کاهش ۰.۰۴ درصدی نسبت به روز قبل ، ۲,۲۴۴,۰۰۰ (دو میلیون و دویست و چهل و چهار هزار) تومان معامله شد.

تیتر یک
از دست ندهید
بلیط هواپیما