گزارش اقتصاد نیوز از بازار ارز و سکه

نرخ ارز دلار سکه طلا یورو امروز پنجشنبه ۱۴۰۰/۰۶/۱۸| پیشروی طلا و دلار

کدخبر: 439276
اقتصاد نیوز : قیمت سکه امامی با افزایش ۰.۲۸ درصدی نسبت به روز قبل ، ۱۲,۲۱۰,۰۰۰ (دوازده میلیون و دویست و ده هزار) تومان معامله شد .قیمت طلا و دلار هم بالارفت.

به گزارش اقتصادنیوز ، در ادامه معاملات بازار امروز قیمت طلا ، قیمت سکه و قیمت دلار  به پیشروی روز گذشته ادامه داد.

آخرین نرخ اونس طلا

هر اونس طلا، امروز به ۱,۷۹۵ (یک هزار و هفتصد و نود و پنج ) دلار رسید که نسبت به روز قبل ، افزایش ۰.۱۸ درصدی داشته است.

جدول قیمت 3 روز اخیر هر اونس طلا
قیمت (دلار) مقدار تغییر درصد تغییر تاریخ
۱,۷۹۵ ۳.۳۰ ۰.۱۸ 15:00
۱,۷۹۲ -۳.۰۰ -۰.۱۷ روز قبل
۱,۷۹۵ -۲۷.۸۰ -۱.۵۵ ۲ روز پیش

 

آخرین نرخ گرم طلا ۱۸ عیار

هر گرم طلا ۱۸ عیار امروز با افزایش ۰.۲۸ درصدی، از ۱,۱۸۰,۲۰۰ (یک میلیون و یکصد و هشتاد هزار و دویست ) تومان به ۱,۱۸۳,۶۰۰ (یک میلیون و یکصد و هشتاد و سه هزار و ششصد ) تومان رسید.

جدول قیمت 3 روز اخیر هر گرم طلا ۱۸ عیار
قیمت (تومان) مقدار تغییر درصد تغییر تاریخ
۱,۱۸۳,۶۰۰ ۳,۴۰۰ ۰.۲۸ 17:24
۱,۱۸۰,۲۰۰ ۷,۶۰۰ ۰.۶۴ روز قبل
۱,۱۷۲,۶۰۰ ۶,۰۰۰ ۰.۵۱ ۲ روز پیش

 

قیمت مثقال طلا 18 عیار امروز

در بازار امروز هر مثقال طلا 18 عیار نسبت به روز قبل ، با ۳۲۰۰۰ تومان کاهش، ۵,۱۲۸,۰۰۰ (پنج میلیون و یکصد و بیست و هشت هزار) تومان نرخ گذاری شد.

قیمت دلار در بازار آزاد امروز

همچنین دلار در بازار آزاد با افزایش ۱.۰۴ درصدی نسبت به روز قبل ، ۲۷,۸۲۰ (بیست و هفت هزار و هشتصد و بیست ) تومان معامله شد.

جدول قیمت 3 روز اخیر دلار در بازار آزاد
قیمت (تومان) مقدار تغییر درصد تغییر تاریخ
۲۷,۸۲۰ ۲۹۰ ۱.۰۴ 17:23
۲۷,۵۳۰ ۴۱۰ ۱.۴۸ روز قبل
۲۷,۱۲۰ ۱۱۰ ۰.۴ ۲ روز پیش

 

آخرین نرخ دلار در بازار متشکل

قیمت دلار در بازار متشکل  امروز - پنجشنبه ۱۸ شهریور ۱۴۰۰ مصادف با ۰۹ سپتامبر ۲۰۲۱ - با رشد ۰.۱۵ درصدی به ۲۶,۶۲۳ (بیست و شش هزار و ششصد و بیست و سه ) تومان رسید.

جدول قیمت 3 روز اخیر دلار در بازار متشکل
قیمت (تومان) مقدار تغییر درصد تغییر تاریخ
۲۶,۶۲۳ ۴۱ ۰.۱۵ 17:24
۲۶,۵۸۲ ۲۲۳ ۰.۸۳ روز قبل
۲۶,۳۵۹ ۳۲ ۰.۱۲ ۲ روز پیش

 

آخرین نرخ دلار در بازار آزاد

همچنین دلار در بازار آزاد با افزایش ۱.۰۴ درصدی نسبت به روز قبل ، ۲۷,۸۲۰ (بیست و هفت هزار و هشتصد و بیست ) تومان معامله شد.

جدول قیمت 3 روز اخیر دلار در بازار آزاد
قیمت (تومان) مقدار تغییر درصد تغییر تاریخ
۲۷,۸۲۰ ۲۹۰ ۱.۰۴ 17:23
۲۷,۵۳۰ ۴۱۰ ۱.۴۸ روز قبل
۲۷,۱۲۰ ۱۱۰ ۰.۴ ۲ روز پیش

 

قیمت یورو در بازار آزاد امروز

قیمت یورو در بازار آزاد امروز - پنجشنبه ۱۸ شهریور ۱۴۰۰ مصادف با ۰۹ سپتامبر ۲۰۲۱ - با رشد ۰.۴۸ درصدی به ۳۲,۶۹۶ (سی و دو هزار و ششصد و نود و شش ) تومان رسید.

جدول قیمت 3 روز اخیر یورو در بازار آزاد
قیمت (تومان) مقدار تغییر درصد تغییر تاریخ
۳۲,۶۹۶ ۱۵۷ ۰.۴۸ 17:20
۳۲,۵۳۹ ۲۴۵ ۰.۷۵ روز قبل
۳۲,۲۹۴ ۱۸۹ ۰.۵۸ ۲ روز پیش

 

قیمت پوند امروز

پوند، امروز به ۳۸,۱۲۹ (سی و هشت هزار و یکصد و بیست و نه ) تومان رسید که نسبت به روز قبل ، افزایش ۰.۶۲ درصدی داشته است.

جدول قیمت 3 روز اخیر پوند
قیمت (تومان) مقدار تغییر درصد تغییر تاریخ
۳۸,۱۲۹ ۲۳۷ ۰.۶۲ 17:20
۳۷,۸۹۲ ۳۴۳ ۰.۹ روز قبل
۳۷,۵۴۹ ۱۱۲ ۰.۲۹ ۲ روز پیش

 

قیمت درهم امارات (حواله) امروز

همچنین درهم امارات (حواله) با افزایش ۰.۵۲ درصدی نسبت به روز قبل ، ۷,۶۲۰ (هفت هزار و ششصد و بیست ) تومان معامله شد.

جدول قیمت 3 روز اخیر درهم امارات (حواله)
قیمت (تومان) مقدار تغییر درصد تغییر تاریخ
۷,۶۲۰ ۴۰ ۰.۵۲ 17:24
۷,۵۸۰ ۱۶۰ ۲.۱۱ روز قبل
۷,۴۲۰ ۴۰ ۰.۵۳ ۲ روز پیش

 

آخرین نرخ لیر ترکیه

لیر ترکیه، امروز به ۳,۲۹۰ (سه هزار و دویست و نود ) تومان رسید که نسبت به روز قبل ، بدون تغییر ۰ درصدی داشته است.

آخرین نرخ دلار کانادا

در بازار امروز دلار کانادا نسبت به روز قبل ، با ۲۵ تومان افزایش، ۲۱,۷۶۱ (بیست و یک هزار و هفتصد و شصت و یک ) تومان نرخ گذاری شد.

آخرین نرخ سکه امامی

قیمت سکه امامی با افزایش ۰.۲۸ درصدی نسبت به روز قبل ، ۱۲,۲۱۰,۰۰۰ (دوازده میلیون و دویست و ده هزار) تومان معامله شد.

جدول قیمت 3 روز اخیر سکه امامی
قیمت (تومان) مقدار تغییر درصد تغییر تاریخ
۱۲,۲۱۰,۰۰۰ ۳۵,۰۰۰ ۰.۲۸ 17:23
۱۲,۱۷۵,۰۰۰ ۶۰,۰۰۰ ۰.۴۹ روز قبل
۱۲,۱۱۵,۰۰۰ ۱۰۵,۰۰۰ ۰.۸۶ ۲ روز پیش

 

آخرین نرخ نیم سکه

نیم سکه، امروز به ۶,۱۴۵,۰۰۰ (شش میلیون و یکصد و چهل و پنج هزار) تومان رسید که نسبت به روز قبل ، کاهش ۰.۰۸ درصدی داشته است.

جدول قیمت 3 روز اخیر نیم سکه
قیمت (تومان) مقدار تغییر درصد تغییر تاریخ
۶,۱۴۵,۰۰۰ -۵,۰۰۰.۰۰ -۰.۰۸  11:22
۶,۱۵۰,۰۰۰ ۰.۰۰ ۰ روز قبل
۶,۱۵۰,۰۰۰ ۳۰,۰۰۰ ۰.۴۸ ۲ روز پیش

 

آخرین نرخ ربع سکه

در بازار امروز ربع سکه نسبت به روز قبل ، با ۷۰۰۰ تومان کاهش، ۳,۷۴۳,۰۰۰ (سه میلیون و هفتصد و چهل و سه هزار) تومان نرخ گذاری شد.

قیمت سکه گرمی امروز

هر سکه گرمی در بازار داخلی هم ۲,۳۱۰,۰۰۰ (دو میلیون و سیصد و ده هزار) تومان قیمت خورد.

تیتر یک
از دست ندهید
بلیط هواپیما