بررسی عملکرد مالی مدیریت شهری تهران در 1401

انحراف 56 درصدی بودجه شهرداری زاکانی

کدخبر: 512195
اقتصادنیوز: معاون محاسبات وپایش عملکرد شورای پنجم گفت: ترازدرآمد هزینه شهرداری در سه ماهه نخست امسال همچنان با کسری بسته شده است، رقم 7 هزار و 120 میلیارد تومان کسری منابع آنقدر بزرگ است که نشود انکارش کرد یا گفت که طبیعی است! در حقیقت شهرداری تهران در این سه ماهه هر ماه حداقل 2 هزار و 373 میلیارد تومان کسری را تجربه کرده است که این میزان کسری برابر با عدم تحقق ماهانه 56 درصد منابع تکلیفی پیش بینی شده در بودجه است.

به گزارش اقتصادنیوز اطلاع شهروندان از نحوه تحقق درآمدها و هزینه کرد شهرداری مطابق با ماده 79 قانون شهرداری ها یکی از حقوق به رسمیت شناخته شده مردم بر شهر در نظام حقوقی جمهوری اسلامی ایران است، حقی که چگونگی تامین مالی شهرداری را در برش ماهانه برای شهروندان آشکار می کند و مردم یک شهر می فهمند که شهردار چگونه منابع مالی مورد نیاز برای اداره شهر را فراهم کرده است و به چه هزینه هایی اختصاص داده است.

بهروز شیخ رودی، معاون محاسبات وپایش عملکرد شورای پنجم با اشاره به گزارش درآمد،هزینه سه ماهه نخست سال 1401 شهرداری تهران به اکو ایران گفت: ترازدرآمد هزینه شهرداری در سه ماهه نخست امسال همچنان با کسری بسته شده است، رقم 7 هزار و 120 میلیارد تومان کسری منابع آنقدر بزرگ هست که نشود انکارش کرد یا گفت که طبیعی است! در حقیقت شهرداری تهران در این سه ماهه هر ماه حداقل 2 هزار و 373 میلیارد تومان کسری را تجربه کرده است که این میزان کسری برابر با عدم تحقق ماهانه 56 درصد منابع تکلیفی پیش بینی شده در بودجه است. برآیند عملکرد شهرداری تهران در سه ماهه نخست سال 1401 با تحقق 43 درصدی بودجه مصوب شورای ششم چیزی جز کسری بودجه آن هم در چارچوب جداول بودجه نیست، اگر بخواهیم اعدادی که اعضای شورای شهر تهران به صورت خوشبینانه پیش بینی کرده اند را هم حساب کنیم آنگاه میزان کسری بودجه شهرداری بیش از این خواهد بود، البته رقم منابع محقق شده توسط شهرداری تهران در سال 1401 و دوره ششم به رقم محقق شده در سه ماهه نخست سال 1401 و دوره پنجم مدیریت شهری بسیار نزدیک است و حالا باید این سوال از برخی اعضای شورای ششم پرسیده شود و آقایان پاسخ دهند که چرا بودجه مصوب شورای پنجم را سیاسی و آب بسته می دانستید در حالی که از تحقق بخشیدن به بودجه ایده آل و مصوب خود ناتوان هستید؟ شهرداری تهران در سه ماهه نخست به جای آنکه 12 هزار و 592 میلیارد تومان منابع کسب کند تنها توانسته است 5 هزار و 471 میلیارد تومانش را محقق کند!

معاون محاسبات و پایش عملکرد شورای پنجم با بیان اینکه عمده منابع مالی شهرداری تهران در سه ماهه نخست از سه محل سهم مالیات بر ارزش افزوده،عوارض مازاد بر تراکم پایه مسکونی و عوارض ارزش افزوده طرح های عمران، توسعه شهری تامین شده است گفت:شهرداری تهران در سه ماهه نخست رقم 1 هزار و 917 میلیارد تومان از محل سهم قانونی از عوارض مالیات بر ارزش افزوده تامین کرده است که این رقم نسبت به آنچه در بودجه مصوب شورای ششم تصویب شده است در برش سه ماهه نخست تحقق یافته بالغ بر 85 درصد است.

شیخ رودی با اشاره به رقم 1 هزار و 192 میلیارد تومانی که شهرداری تهران در سه ماهه نخست از محل عوارض مازاد بر تراکم پایه مسکونی یا همان مازاد تراکم کسب کرده است گفت نمی دانم این رقم را باور کنیم یا آن ادعای آقای شهردار را که در تلویزیون گفتند به هیچ وجه تراکم فروشی در شهر تهران وجود ندارد! در هر صورت خوب است آقای شهردار توجه کنند که در سه ماهه نخست 1 هزار و 192 میلیارد تومان از منابع شهرداری تهران از محل مازاد تراکم و تراکم فروشی کسب شده است و این رقم تنها 56 درصد رقم مصوب شورای ششم در بودجه برای سه ماهه نخست بوده است و شهرداری برای اینکه تراز درآمد و هزینه اش جور در می آمد باید در این سه ماهه 2 هزار و 101 میلیارد تومان تراکم می فروخت و استدلال ایشان درباره عدم وجود تراکم فروشی در تهران خیلی با واقعیت جور در نمی آید.

وی در ادامه افزود؛شهرداری تهران در سه ماهه نخست سال 830 میلیارد تومان از محل عوارض ارزش افزوده طرح های عمران و توسعه شهری که ناشی از تغییر پهنه املاک در طرح تفصیلی است درآمد کسب کرده است که این میزان برابر با 38 درصد سهم تکلیفی برای این بخش از منابع شهرداری تهران در برش سه ماهه بر اساس بودجه مصوب سال 1401 می باشد.

این کارشناس بودجه و مالیه شهری با اشاره به سرفصل های تامین منابع بودجه شهرداری تهران که دارای تحقق مناسب هستند گفت: شهرداری تهران با اعمال مدیریت خود در بخش وصول مطالبات از محل اسناد دریافتنی در سه ماهه نخست سال توانسته است 135 درصد نسبت به برش مصوب منابع کسب کند و 250 میلیارد تومان را به خزانه شهرداری بازگرداند، همچنین در این مدت با کسب 105 میلیارد تومان از محل درآمد حاصل از آگهی و تبلیغات توانسته است 84 درصد منابع تکلیفی در این بخش را محقق کند و با تحقق 101 درصدی نسبت به سهم تکلیفی در عوارض حاصل از طرح های ترافیکی مبلغ 107 میلیارد تومان درآمد کسب کرده  ، در این سه ماهه شهرداری تهران با کسب 193 میلیارد تومان از محل درآمد ناشی از عدم تامین پارکینگ کسب کرده  است که این رقم برابر با 94 درصد از سهم تکلیفی وصول این درآمد سیاه در سه ماهه نخست است، البته شهرداری تهران در وصول کامل سهم سه ماهه عوارض قطع اشجار نیز موفق عملکرده است و توانسته از محل جرایم قطع درختان شهر 75 میلیارد و 684 میلیون تومان درآمد کسب کند که این درآمد نیز در زمره درآمدهای سیاه شهرداری به شمار می رود.

شیخ رودی در ادامه با اشاره به تحقق 15 درصدی وصول جرایم کمیسیون ماده 100 و نیز تحقق 3 و نیم درصدی منابع پیش بینی شده از درآمد حاصل از اموال شهرداری را در کنار تحقق 26 درصدی درآمد حاصل از بازیافت زباله در سه ماهه نخست سال علی رغم ابزارهای مدیریتی و قانونی در اختیار شهرداری را تعجب برانگیز دانست و گفت اینکه شهرداری تهران در سه ماهه نخست امسال تنها 6 میلیارد و 500 میلیون تومان از محل بازیافت زباله درآمد کسب کرده  جالب است!

شیخ رودی با اشاره به اینکه بر اساس گزارش درآمد و هزینه سه ماهه نخست سال 1401 شهرداری تهران هیچ مبلغی از دولت به عنوان یارانه و کمک دریافت نکرده است گفت این امر طبیعی است و رویه عمومی است که این دوره را هم نمی توان از آن مستثنی کرد، زیرا دولت ها از دهه نود تاکنون  به علت آسیب پذیری مالیه دولتی در اثر تحریم های ظالمانه آمریکا علیه ملت ایران رویه شان همین بوده است و در دوره پنجم تلاش شد با دریافت و وصول اوراق خزانه به جای بخشی از بدهی ها و تعهدات دولت از این امکان استفاده شود.

این کارشناس مالیه شهری تحقق 1 و نیم درصدی منابع حاصل از فروش اموال غیر منقول شهرداری را و کسب تنها 30 میلیارد تومان منابع از این محل را در حالیکه مطابق برش سه ماهه بودجه می بایست رقم 1 هزار و 963 میلیارد تومان منابع کسب می شد را علی رغم رشد قیمت و معاملات مسکن بر اساس گزارش بانک مرکزی برای خرداد 1401 پرسش برانگیز می داند.

شیخ رودی با بیان اینکه شهرداری تهران در طرف مصارف نیز برای سه ماهه نخست تاکنون 298 میلیارد تومان را ثبت  کرده  است، این در حالیست که در این مدت 5 هزار و 471 میلیارد تومان منابع در دسترس داشته و قریب به کل آن را هزینه کرده است و وقتی همین مصارف ثبت شده را بررسی می کنیم می بینیم که جهت گیری اداره شهرداری و حفظ وضع موجود در شهر و پرداختن به برنامه های فرهنگی و اجتماعی مشهود است. زیرا از 100 درصد مصارف ثبت شده 52 درصد را ماموریت توسعه مدیریت به خود اختصاص داده است که این یعنی اداره شهرداری و پرداخت حقوق و مزایا و هزینه های اجتناب ناپذیر اداره شهرداری و پس از آن ماموریت خدمات شهری و محیط زیست با سهم 20 درصدی حکایت از توجه به حفظ وضع موجود شهر را در اولویت های هزینه ای مدیران شهری دارد و سرآخر ماموریت اجتماعی و فرهنگی با سهم 13 درصدی از هزینه های ثبت شده نمایانگر توجه مدیران شهری به تامین مالی رویدادها و برنامه های فرهنگی و اجتماعی است.این تسهیم هزینه ها هر چند براساس رقم ثبت شده 298 میلیارد تومانی است اما بازتابش آن را در سطح عملکرد شهرداری نیز مشهود است به نحوی که این تسهیم هزینه در مقیاس نیم درصد از تخصیص و هزینه کرد در ابعاد بزرگتر هم شاهد و مثال های خودش را دارد.

تیتر یک
از دست ندهید
فلای تودی