خبر بد برای مالکان خانه‌های خالی

توضیحات معاون حقوقی سازمان امور مالیاتی نشان می‌دهد که مالکان خانه‌هایی که از سال ۹۵ خالی از سکنه باشند سال نخست از پرداخت مالیات معاف‌اند و از سال دوم باید مالیات پرداخت کنند.