کدخبر: ۱۵۴۴۱۳ لینک کوتاه

تورم در آستانه ثبت یک رکورد ۲۵ ساله

نرخ تورم تا پایان سال تک رقمی می ماند

بررسی‌های اقتصاد نیوز از آمارهای تورمی بانک مرکزی و مرکز آمار ایران نشان می‌دهد که نرخ تورم متوسط تا انتهای سال تک‌رقمی می‌ماند. این رویداد، در ربع قرن اخیر، بی‌سابقه بوده و آخرین‌بار در سال ۱۳۶۹، نرخ تورم متوسط طی سال به زیر ۱۰ درصد رسیده بود. در سال‌های بعد از آن، اگر چه نرخ تورم متوسط برای چند ماه به زیر ۱۰ درصد می‌رسید، اما طول عمر این رویداد کوتاه بود و مجددا نرخ تورم در سطح بالای تورم تک‌رقمی قرار می‌گرفت. به گونه‌ای که کمتر سالی بوده است که میانگین نرخ تورم در پایان سال تک‌رقمی ثبت شود.

آخرین آمارهای بانک مرکزی نشان می‌دهد که نرخ تورم ماهانه در آبان ماه به 6/ 0 درصد رسیده و این نرخ نسبت به ماه قبل 2/ 0 واحد افزایش یافته است. پیش‌تر مرکز آمار ایران، نرخ تورم ماهانه را معادل 3/ 0 درصد عنوان کرده بود که نسبت به مهر ماه 4/ 0 واحد درصد کاهش یافته است. این روند نشان می‌دهد که دو نگاه مختلف، در تغییرات تورم ماهانه وجود دارد. البته آمارهای هر دو نهاد حاکی از آن است که تورم نقطه به نقطه در آبان ماه نسبت به ماه قبل کاهش یافته است. آمارهای بانک مرکزی نرخ تورم نقطه به نقطه آبان ماه را 1/ 9 درصد و مرکز آمار ایران این نرخ را 1/ 6 درصد گزارش کرده است. نرخ تورم متوسط بانک مرکزی نیز در آبان ماه به 6/ 8 درصد رسیده که به کمترین میزان طی یک دهه اخیر رسیده است. بررسی‌ها نشان می‌دهد که به احتمال زیاد، نرخ تورم متوسط نیز تا پایان سال در کانال 8 درصد باقی خواهد ماند. روندی که در 25سال گذشته بی‌سابقه بوده است.

آمارهای بانک مرکزی و مرکز آمار ایران نشان می‌دهد که نوسانات تورمی در دو ماه اخیر، نسبت به ماه‌های تابستان سال جاری کاهش یافته است و در پاییز، مانند شرایط جوی کنونی، از دمای تورم کاسته شده است. با اضافه شدن آمارهای آبان، در 8 ماه نخست سال جاری میانگین تورم ماهانه در گزارش بانک مرکزی 8/ 0 درصد بوده است. پیش‌بینی می‌شود اگر نرخ تورم ماهانه بر اساس این معیار تا پایان سال جاری حرکت کند، نرخ تورم نقطه به نقطه 5/ 9 درصد خواهد بود و نرخ تورم میانگین نیز به 6/ 8 درصد می‌رسد. اما اگر نرخ تورم ماهانه برای هر ماه به‌طور متوسط معادل یک درصد ثبت شود، آنگاه نرخ تورم نقطه به نقطه در پایان سال جاری با عبور از مرز دو رقمی به 6/ 10 درصد می‌رسد، همچنین نرخ تورم متوسط به 8/ 8 درصد خواهد رسید. در نتیجه به نظر می‌رسد که با احتمال فراوان نرخ تورم متوسط پایان سال در سطح 8 درصد ثبت شود. صندوق بین‌المللی پول در آخرین گزارش خود نرخ تورم متوسط را برای پایان سال جاری 2/ 9 درصد پیش بینی کرده بود. این روند تنها در صورتی رخ می‌دهد که متوسط تورم ماهانه در ماه‌های باقی مانده در سال جاری در سطح 2/ 1 درصد گزارش شود. بر اساس داده‌های گزارش مرکز آمار ایران نیز، میانگین تورم ماهانه در 8 ماه نخست سال جاری 6/ 0 درصد ثبت شده است. اگر با این معیار نرخ تورم تا پایان سال جاری محاسبه شود، بنابراین نرخ تورم نقطه به نقطه تا پایان سال جاری به 4/ 7 درصد خواهد رسید و نرخ تورم میانگین نیز به سطح 6/ 6 درصد خواهد رسید. اگر نرخ تورم یک درصدی برای تورم ماهانه تا پایان سال جاری ملاک قرار گیرد، نرخ تورم نقطه به نقطه مرکز آمار به سطح 1/ 9 درصد خواهد رسید و نرخ تورم میانگین نیز رقمی معادل 7 درصد خواهد بود.