کدخبر: ۱۹۱۰۱۸ لینک کوتاه

۹۰۰ میلیون ورقه اسناد خزانه اسلامی عرضه شد

۲ پیام پنهان در همگرایی «نرخ سود» بازار پول و بازار بدهی

پس از بخشنامه بانک مرکزی در راستای کاهش نرخ سود سپرده‌های بانکی و به دنبال آن تعیین ضوابط سخت‌گیرانه‌تر در اعمال نرخ‌های جدید، به تدریج نشانه‌های این موضوع در بازار بدهی نیز ظاهر شد. در همین راستا در روزهای اخیر اوراق اسناد خزانه اسلامی یک بار دیگر شاهد تغییر کانال نرخ سود در مسیر کاهشی بودند. به‌طوری که نرخ سود آخرین عرضه این اوراق در روز شنبه در محدوده ۱۵‌درصدی قرار گرفت.

به گزارش اقتصادنیوز ، روز شنبه وزارت امور اقتصادی و دارایی به نمایندگی از دولت، ۹۰۰ میلیون ورقه اسناد خزانه اسلامی را در نماد «اخزا۶۱۱» در بازار ابزارهای نوین مالی فرابورس عرضه کرد که نرخ سود موثر این اوراق در سطح ۱۵ درصد ایستاد. همگرا شدن نرخ سود در بازار بدهی و بازار پول دو پیام پنهان در بر دارد؛ نخست آنکه این هماهنگی، فرصت مناسبی برای استفاده از تقاضای مازاد موجود در بازار بدهی است.

به این ترتیب می‌توان با عرضه بیشتر اوراق به تعمیق این بازار کمک کرد. دوم اینکه می‌توان انتظار داشت اثر کاهش نرخ سود در سایر بازارها نیز به آرامی نمود پیدا کند. به عبارت دقیق‌تر، کاهش نرخ بهره موجب افزایش ریسک‌پذیری سرمایه‌گذاران خواهد شد و در نتیجه بورس سهام نیز می‌تواند مقصد جذابی برای پول‌های تازه شود.

رشد و رونق اقتصادی کشور، تقویت تامین مالی شرکت‌ها، عمق‌بخشی به بازار سرمایه، افزایش شفافیت و متعادل شدن نرخ سود در گرو رشد و توسعه بازار بدهی است. بر این اساس از یک سو، انتشار اوراق بدهی در نهایت منجر به افزایش سرمایه‌گذاری، به کارگیری نیروی کار بیشتر و افزایش تولید و صادرات می‌شود. موضوعی که در نهایت زمینه رشد و رونق اقتصادی را فراهم می‌آورد. در نگاهی دیگر آمارها مبین افزایش قابل توجه سهم بازار بدهی در تامین مالی از طریق بازار سرمایه است.

بر این اساس در شرایطی که بازار بدهی به‌عنوان قدرتمندترین منبع تامین مالی شناخته می‌شود، نمی‌توان از رشد و توسعه بیشتر این بازار غافل شد. در عین حال با توجه به مکمل بودن بازار بدهی و بازار سرمایه، با توسعه روز‌افزون بازار بدهی شاهد تعمیق هر‌چه بیشتر بازار سرمایه خواهیم بود.