خروج بریتانیا از اتحادیه و دایی‌جان‌های ما!

کدخبر: 286012
به نظر من، اتحادیۀ اروپا در حرکت به سمت وحدت سیاسی و اقتصادی شتابی فراتر از ظرفیت و استعداد قاره و در پیش گرفت و بریتانیا نیز در پیوستن به اتحادیه همۀ جوانب امر را در نظر نگرفت. بدتر از آن اما برای بریتانیا برگزاری رفراندومِ خروج از اتحادیه بود. در واقع احزاب بزرگ سیاسی آن کشور به دلیل آنچه می‌توان آن را نوعی "طلسم‌شدگی" نامید، فعالیت لازم را برای اقناع مردم به ادامۀ حضور در اتحادیه از خود نشان ندادند و با نتیجۀ حیرت‌انگیز رأی به خروج مواجه شدند.

اینک بریتانیا برای عملیاتی کردن خروج از اتحادیۀ اروپا با معضلات بزرگ ناشی از آن دست به گریبان است به‌ طوری که ثبات سیاسی این کشور نیز از این ماجرا تأثیر پذیرفته است.

قصد من از نوشتن این مطلب، تحلیل مسائل مربوط به اروپا و خروج بریتانیا از آن نیست. فقط خواستم یادآوری کنم؛ کشوری که دایی‌جان ناپلئون‌های بی‌شمار کشور ما هنوز هم پس از گذشت حدود سه ربع قرن از فروپاشی امپراتوری آن، گردش امور جهان و از جمله ایران را به دست‌های پنهان و توطئه‌آمیز سیاست‌مداران آن نسبت می‌دهند، در امر خروج خود از اتحادیۀ اروپا چگونه درمانده شده است!

البته می‌دانم که این نوع استدلال تأثیری بر نظر دایی‌جان‌های ما نخواهد گذاشت چرا که فوری پاسخ خواهند داد که این اینها همه‌اش از سرِ پدرسوختگی و در واقع نمایشی برای سرگرم کردن مردم جهان به منظور غافل کردن آنان از مسائل اصلی است! خب، چه می‌شود کرد؟ توطئه‌پنداری همۀ امور عالم، اصولاً از مقولات غیر قابل ابطال است و مانند "خرافات" همزاد بشر!

منبع:کانال تلگرامی نویسنده

تیتر یک
از دست ندهید
بلیط هواپیما