تمسخر کرونا توسط ترامپ(فیلم)

با اینکه بخش بزرگی از جمعیت جهان درگیر ویروس کرونا شده است، رئیس جمهور آمریکا در سخنانی آن را به تمسخر گرفت.