سلام به شاخص میلیونی!

اقتصادنیوز : مرز روانی یک میلیون هم شکسته شد و امروز برای اولین بار، شاخص هفت رقمی شد. تا اینجا، شاخص سهام با رشد بیش از 40 هزار واحدی به عددی بیش از یک میلیون واحد رسید.