متهمان پرونده طبری را بشناسید +فیلم

اقتصادنیوز : متهمان درگیر در پرونده طبری چه کسانی هستند؟

به گزارش اقتصادنیوز ، این فیلم را ببینید تا با چهره های نسبتا معروف پرونده طبری آشنا شوید .