لایی کشی خطرناک یک بنز در بزرگراه+ فیلم

راننده یک خودروی بنز در کشور روسیه با انجام حرکات مارپیچ و سرعت زیاد خود در بزرگراه، باعث ترس تعدادی از راننده‌های دیگر شده است.