داروی ضدالتهاب، تنها داروی قابل تجویز برای درمان بیماران کرونا+ فیلم

داروی ضدویروسی برای درمان کرونا وجود ندارد و رمدسیویر تاثیری بر درمان بیماری ندارد.

دبیر کمیته علمی ستاد مقابله با کرونا گفت: داروی ضدویروسی برای درمان کرونا وجود ندارد. داروی ضدالتهاب، تنها داروی قابل تجویز برای درمان بیماران کرونا است. رمدسیویر تاثیری بر درمان بیماری ندارد.