هجوم مسافران به شمال با وجود تهدیدات کرونا+ فیلم

ویدئویی از هجوم مسافران به شمال با وجود تهدیدات کرونا را ببینید.