مصاحبه جنجالی مطهری درباره حجاب، شورای نگهبان و کیهان

بخشی از مصاحبه مهدی نصیری با علی مطهری را مشاهده می‌کنید. منبع: آرمان‌مدیا