گزارش تحلیلی از هفته بیست و دوم حراج اوراق

عقب نشینی بانک ها از خرید اوراق بدهی دولت

کدخبر: 460106
اقتصادنیوز: در هفته بیست و دوم حراج اوراق بدهی در سال 1400 برای دومین هفته متوالی بانک ها مشارکتی نداشته و سهم آنها صفر بود. این در حالی است که نرخ سود فروش اوراق تا مرز 21.9 درصد بالارفته بود.

به گزارش اقتصادنیوز ، هفته بیست و دوم حراج اوراق بدهی دولتی برگزار شده وطی آن تنها 600 میلیارد تومان اوراق به فروش رسیده است.

این اوراق به منظور تامین کسری بودجه دولت به بانک ها و نهادهای تامین سرمایه طی مراحل هفتگی به فروش می رسد. در همین رابطه آمارهای بانک مرکزی نشان می دهد در هفته اخیر برای دومین هفته متوالی اوراق از سوی بانک ها خریداری نشد.

دومین صفر بانک ها در خرید اوراق بدهی

در هفته بیست و دوم از مراحل حراج اوراق بدهی دولت موفق به خرید تنها 600 میلیارد تومان اوراق بدهی دولتی به مشتریان خود شد. در این بازار دولت برای تامین کسری بودجه خود به نهادهای مالی و تامین سرمایه اوراق بدهی می فروشد تا از این طریق بتواند کسری بودجه خود را جبران کند. از آن جا از این مسیر پولی به چاپ نمی رسد می توان راه بهینه ای برای تامین کسری بودجه دانست.

در همین رابطه در هفته منتهی به 16 اذرماه سال 1400 تقریبا 5 درصد از کل مبلغ پیشنهادی دولت به خریداران فروش رفته که میزان پایینی به شمار می آید

در تفکیک مشتریان اوراق بدهی دولتی مشخص می شود سهم بانک ها از این خرید برای دومین هفته متوالی صفر بوده و در خرید اوراق بدهی هیچ مشارکتی نداشتند.

بنابراین سهم خرید بورسی ها از اوراق باز هم صد در صد شده و همچنان در مشارکت در بازار اولیه پیشتاز هستند.

یکی از دلایلی که می تواند در هفته های اخیر عاملی برای سهم کمتر نهادهای مالی در تامین کسری بودجه دولت بوده باشد وضعیت بد نقدینگی در نهادهای مالی در هفته های اخیر است.

عامل دیگر نیز می تواند عدم جذابیت اوراق برای این دسته از مشتریان باشد.

اوراق بدهی

بررسی ویژگی اوراق در بازار اولیه حراج

در هفته سوم آذرماه اوراق عرضه شده در بازار اولیه حراج نرخ سودی فراتراز 21.5 درصد و تاریخ سررسیدی بیش از یک سال داشته اند.

طبق آمارهای منتشر شده از سوی بانک مرکزی در این هفته به طور کلی 10 هزار و 840 میلیارد تومان اوراق در بازار عرضه شده است. در این میان «اراد 93» نرخ سودی معادل با 21.5 درصد و تاریخ سررسیدی یک ساله داشته است. این دسته از اوراق عرضه شده کمترین تاریخ سررسید و کمترین نرخ سود را در میان سایرین داشته اند

در مقابل «اراد 94» نرخ سود آن برابر با 21.9 درصد و تاریخ سررسید آن 3 ساله بوده که بیشترین نرخ سود و بالاترین تاریخ سررسید را داشته است.

با توجه به سطح بالای نرخ سود اوراق اراد 94 در این بازار به نظر می رسد تناسبی میان تاریخ سررسید و نرخ سود اوراق برای خریداران نبوده است.

به معنای دیگر آن چه برای مشتریان جذاب تر به نظر می رسد تاریخ سررسید پایین تر بوده است.

در نهایت برآوردها نشان می دهد تا پایان مرحله بیست و دوم حراج اوراق بدهی دولتی 52 هزار و 543 میلیارد تومان اوراق فروخته شده که در مقایسه سال قبل هنوز رقم پایینی دارد. بنابر این دولت برای تامین کسری بودجه خود و عدم افزایش تورم باید فروش اوراق در این بازار را سرعت بیشتری بدهد.

اوراق بدهی

تیتر یک
از دست ندهید
فلای تودی