انتشار گزارش عملیات اجرایی سیاست پولی

قبض پول در بازار باز 9 هفته شد

کدخبر: 430550
اقتصادنیوز : باوجود آنکه بانک مرکزی برای نهمین هفته متوالی اقدام به جمع آوری پول از بانکها کرد اما خالص عملکرد این نهاد در هفته اخیر ماهیتی انبساطی داشته است. محاسبات نشان از بسط 2 هزار و 100 میلیارد تومان نقدینگی در بازار بین بانکی داشته است.

به گزارش اقتصاد نیوز، در سومین هفته کاری مرداد ماه بانک مرکزی اقدام به جمع آوری پول از بانکها کرده و عملیات جذب نقدینگی را برای نهمین هفته متوالی استمرار بخشید. 

صفر عملکرد بانک مرکزی در بازار باز

این عملیات به صورت ریپوی معکوس در هر هفته انجام می شود. به این صورت که هر مقدار پول جذب شده از بانکها توسط بانک مرکزی در یک هفته بعد با سود حداکثر 18 درصد به بانکها باز پرداخت می شود. 

به همین ترتیب خالص عملکرد از طریق اختلاف جذب پول در هر هفته و باز پرداخت آن به نسبت هفته گذشته به دست می آید. 

در هفته سوم کاری مرداد ماه 6 هزار و 580 میلیارد تومان از بانکها جذب شده و با توجه به عملیات هفته قبل خود مجبور به باز گرداندن همین مبلغ به بانکها شد. بنابراین خالص عملکرد بانکها در این هفته برابر با صفر بوده است.

بازار باز

خالص بسط 2 هزار میلیارد تومانی اعتبارات قاعده مند

بانک مرکزی در بازار بین بانکی اقدام به بسط 4 هزار و 710 میلیارد تومان اعتبارات در این هفته کرد.

درصورتی که بانکها به کسری جدی نقدینگی برخورد کنند اقدام به قرض پول در بازار شبانه از یکدیگر می کنند. اگر منابع بانک ها کفاف ندهد یا بانک ها نتوانند به یکدیگر قرض بدهند برای جبران کسری سراغ بانک مرکزی می روند که در قبال دریافت وثیقه اقدام به پرداحت اعتبار می کند. در این بازار بانک مرکزی با نرخ سود 22 درصد به نهادهای مالی نیازمند با تاریخ سررسید کوتاه مدت پول قرض میدهد که سقف نرخ سود در این بازار است.در این هفته بسط پول در بانکها از این طریق 4 هزار و 710 میلیارد تومان و قبض آن برابر با 2هزار و 610 میلیارد تومان بوده است.

اختلاف این دو رقم نشان میدهد به طور خالص در بازار بین بانکی وبازار باز از سوی بانک مرکزی 2 هزار و 100 میلیارد تومان بسط پول در بانکها صورت گرفته است.

بازار باز

تیتر یک
از دست ندهید
بلیط هواپیما