اعتبارات رکورد 2 ساله را شکستند

توقف سیاست انقباضی پولی پس از 13 هفته

کدخبر: 441405
بانک مرکزی در هفته منتهی به 22 شهریور ماه رکورد اعتبارات بین بانکی را شکسته و در میان هفته های دو سال اخیر بالاترین قرض هفتگی را در اختیار بانکها قرار داده است. نوار جذب پول نیز پس از سیزده هفته متوالی قطع شد.

به گزارش اقتصادنیوز، بازار بین بانکی در هفته منتهی به 22 شهریور ماه دستخوش چند اتفاق مهم شد. در این بازار بر اساس ارقام به ثبت رسیده از سوی بانک مرکزی رکورد اعتبارات قاعده مند شکسته شده و سیاست جذب پول با رکود مواجه شده است.

در عملیات بازار باز که در 13 هفته گذشته مبنای عملکرد بانک مرکزی ایران جذب نقدینگی از بانکها بوده در این هفته متوقف شده و نوار توالی این هفته ها قطع شد.این رویدادها همگی نشان از روند  نزولی جذب نقدینگی از بانکها در هفته های اخیر داشته است.

قطع نوار جذب نقدینگی در عملیات بازار باز

بانک مرکزی برای کنترل نقدینگی در بانکها هرهفته به بسط و قبض پول از این نهادهای مالی اقدام می کند.این عملیات به صورت میان مدت (یک هفته تا نهایتا دو هفته)  و بانرخ سودی مشخص (در صورت جذب پول حداکثر 18 درصد) صورت می گیرد.

در سیزده هفته گذشته بانک مرکزی با تشخیص مازاد حساب جاری نزد بانکها تصمیم به جذب نقدینگی داشته و به صورت هفتگی با خرید اوراق از بانکها سعی در کاهش حجم کره نقدینگی در جریان در میان بازار بانکی داشته است.

تا اینکه پس از سیزده هفته بانک مرکزی در هفته منتهی به 22 شهریور ماه هیچ بسط یا قبض نقدینگی در این بازار صورت نداد. بررسی میانگین ماهانه عملکرد بانک مرکزی در بازار باز نشان می دهد روند میانگین جذب پول از اواسط تابستان تاکنون مسیری نزولی داشته و اکنون به کمترین میزان خود در فصل تابستان رسیده است. طبق این آمار و ارقام محاسبه می شود در یک ماه اخیر بانک مرکزی به طور متوسط هفته ای 3 هزار و 45 میلیارد تومان نقدینگی از بانکها جذب کرده که در تابستان امسال کمترین بوده است.

باتوجه به آنکه در جذب پول در هفته قبل در این هفته هزار و 500 میلیاد تومان بسط در بانک ها صورت گرفت.

بازار باز

رکورد زنی اعتبارات قاعده مند در بازار بین بانکی

موازی با بازار باز هر هفته بازار دیگری برگزار می شودکه بانک مرکزی در آن نقشی منفعل را بازی می کند. دراین بازار بانکهای مقروض به بانکهای دارای مازاد نقدینگی مراجعه کرده و اقدام به جذب نقدینگی از این بازار ها میکنند. این وام دهی نرخ سودی مشخص و بازه ای کوتاه مدت دارد. در این بازار اگر نهادهای مالی نتوانند از سایر بانک های دارای نقدینگی پول قرض کنند به بانک مرکزی پناه آورده و در سقف نرخ سود معادل با 22 درصد اقدام به استقراض پول می کنند. این عملیات را اعتبارات قاعده مند بانک مرکزی به بانکها میگویند.

در این هفته اعتبارات قاعده مند در بانک مرکزی برابر با 43 هزار و 800 میلیارد تومان بوده که بیشترین سطح از ابتدای سال گذشته تاکنون بوده است.از این میان در این هفته 38 هزار و 950 میلیارد تومان نیزا از آنچه توسط بانکها قرض گرفته شده بود به بانک مرکزی عودت داده شد.

بازار باز

کاهش مداخله بانک مرکزی در بانک ها

در صورتی که بخواهیم  خالص مداخله بانک مرکزی در بانکها را در هر هفته برآورد کنیم باید خالص بسط و جذب پول در هر بازار را محاسبه کرده و در نهایت مجموع این دو متغیر را به عنوان خالص مداخله بان مرکزی در نظر گرفت.

بررسی روند این متغیر نشان می دهد خالص مداخله بانک مرکزی در بانکها در میانه تابستان و هفته پایانی مرداد در انقباضی ترین شکل خود بوده که پس از آن دوباره ماهیتی انبساطی پیدا کرده است.

روند میانگین مداخله بانک مرکزی در بانک‌ها در یک ماه گذشته نشان می دهد در این موعد به طور متوسط بانک مرکزی هفته ای هزار  و 760 میلیارد تومان نقدینگی به بانک ها تزریق کرده است. این رقم در مقایسه با میانه تابستان نشان می دهد خالص مداخله بانک مرکزی در مسیر بسط نقدینگی قرار گرفته است.

بازار باز

تیتر یک
از دست ندهید
بلیط هواپیما