نرخ سود و تاریخ سررسید غیرجذاب اوراق برای مشتریان

کناره گیری بورسی ها از خرید اوراق بدهی

کدخبر: 470028
اقتصادنیوز: بورسی ها در پایان دی ماه در حراج اوراق بدهی دولتی شرکت نکردند. بررسی مجموع اوراق فروخته شده در این هفته نشان از کف حجم معاملات در سه هفته اخیر داشته است.

به گزارش اقتصادنیوز ، در هفته بیست و هشتم حراج اوراق بدهی دولتی بورسی ها هیچ مشارکتی نداشته و تمام خرید این بازار را بانکی ها تقبل کردند.

به طور کلی این بازار به منظور تامین کسری بودجه دولت از میانه خرداد آغاز شده و اکنون در مرحله بیست و هشتم قرار گرفته است. درآمدزایی دولت از این مسیر از اهمیت بسطایی برخوردار است و هر چه روند معاملات در این بازار بیشتر باشد رشد تورم در کشور افزایش کمتری خواهد داشت.

کمترین میزان معاملات در سه هفته اخیر

در هفته پایانی دی ماه در بازار اولیه حراج اوراق بدهی دولتی 46 میلیارد و 100 میلیون تومان اوراق به مشتریان فروخته شد که کمترین میزان حجم معاملات در میان سه هفته اخیر بوده است.

خریداران در این بازار یا نهادهای مالی هستند یا بورسی ها. تاکنون سهم بازار سرمایه از مشارکت در این بازار حد بالایی داشته اما در این هفته اتفاقی مغایر با روند غالب در این بازار به ثبت رسید.

بورسی ها هیچ اوراقی خریداری نکرده و تمام اوراق به بانک ها فروخته شد که البته سطح بالایی هم نداشت.

بررسی علت این رویداد را می توان درویژگی اوراق فروخته شده بررسی کرد.

اوراق بدهی دولتی

نرخ سود بالا و تاریخ سررسید غیر جذاب

اوراق فروخته شده در هفته پایانی دی ماه شامل اراد 94 و اراد 96 بوده است.

این اوراق نرخ سود بالاتری در مقایسه با سایر ارادهای توزیع شده در این بازار داشته اما نرخ سود آن بیشتر از سه سال بوده که از جذابیت آن برای مشتریان کاسته است.

اراد 94 که نرخ سودش 21.98 درصد و تاریخ سررسید آن آبان 1403 است.

اراد 96 نیز نرخ سودی معادل با 21.79 درصد و تاریخ سررسید آن در تیرماه 1403 به ثبت رسیده است.

 به عبارت دیگر ترکیب اوراق به گونه ای است که عدم تناسب منطقی برای مشتریان درخرید آن ها وجود دارد. 

مشتریان این عقیده دارند یا باید نرخ سود از سطح فعلی فراتر رود یا تاریخ سررسید اوراق در پایین تر از سه سال قرار بگیرد.

تقسیم بندی خرید و فروش اوراق در هفته پایانی دی ماه

بررسی اوراق فروخته شده در این بازار نشان می دهد  در مجموع بیست و هفت مرحله برگزاری بازار اولیه حراج اوراق 66 هزار و 90 میلیارد تومان اوراق نقدی به فروش رسیده است. در این میان بانک ها 26 هزار و340 میلیارد تومان و نهادهای تامین سرمایه 39 هزار و 750 میلیارد تومان اوراق خریداری کرده اند. یعنی 39.9 درصد نهادهای مالی و 61.1 درصد بورس.

در نهایت باتوجه به مجوز 50 هزار میلیاردی که دولت در میانه پاییز اخذ کرده هنوز تا پایان سال 27 هزار و 155 میلیارد تومان دیگر از این ممجوز باقی مانده که باید تا پایان سال تصفیه شود.

اوراق بدهی دولتی

تیتر یک
از دست ندهید
فلای تودی