افزایش نرخ سود وام مسکن در میان بازار نزولی نرخ سود ها

نرخ سود بین بانکی در کف سه ماهه

کدخبر: 474254
اقتصادنیوز: بررسی نرخ سود در بازارهای مالی هفته دوم بهمن ماه 1400 نشان می دهد این متغیر تنها در بازار وام مسکن روندی صعودی داشته است. نرخ سود بین بانکی نیز در این مقطع کاهش پیدا کرده ودر کف سه ماهه قرار گرفته است.

به گزارش اقتصادنیوز ، بررسی هفتگی نرخ سود ها در 5 بازار روندی مهم را از خود برجای گذاشته است. در حالی که نرخ سود بازار باز در کف سه ماهه ایستاده، نرخ سود بین بانکی نیز به کمترین سطح خود د رهمین مقطع رسید.

ثبات نرخ سود بازار باز در هفته دوم بهمن ماه

بانک مرکزی در هر هفته به منظور کنترل نقدینگی در بانکها و کنترل نرخ سود به بسط و قبض پول در بازار باز می پردازد. 

تزریق نقدینگی در این بازار و همچنین نرخ سود باز پرداخت وام به بانکها همگی در اختیار بانک مرکزی بوده و این نهاد است که مبتنی بر تحلیلهای خود از وضعیت بازار اقدام به تزریق نقدینگی می‌کند. نکته مهم در این بازار آن است که تاریخ سررسید وام ها میان مدت بوده و تنظیم نرخ سود در این بازار نرخ سود بازار بین بانکی را نیز مدیریت می کند. 

در هفته اخیر این نرخ پایین تر آمده تا نرخ بهره نیز دستخوش کاهش شود.  این نرخ برابر با 19.2 درصد ثبت شد تا بانک ها تمایل بیشتری برای مشارکت در بازار باز داشته باشند. در هفته گذشته نیز این نرخ در این سطح قرار داشته که البته کمترین میزان در حداقل دو ماه اخیر بوده است.

نرخ بهره بین بانکی در هفته دوم بهمن ماه

در صورت برخورد جدی بانکها به کسری نقدینگی، مجبور به استقراض از یکدیگر هستند. این بازار را بازار شبانه می گویند. در این بازار بانک‌هایی که دارای مازاد منابع هستند به بانک‌های دچار کسری قرض می دهند. این دادو ستد البته با فاصله زمانی کوتاه (نهایتا سه روز) و نرخ سود مشخصی انجام میشود.

زمانی که بانکها از بانک مرکزی وام کوتاه مدت قرض کنند به آن اعتبارات قاعده مند گفته می شود. نرخ سود در این مرحله در سقف خود قرار داشته  و برابر با 22 درصد است.

حجم این اعتبارات در هفته های اخیر درسطوح پایینی قرار داشته و رکوردهای پایینی را در هفته های اخیر به ثبت رسانده است.

موازی با کاهش حجم اعتبارات نرخ سود بین بانکی نیز که متناسب با فعالیت بانکها و قرض گیری از یکدیگر تعیین می شود در هفته اول بهمن به کمترین حد خود در سه ماه اخیر رسیده است. 

باتوجه به رشد معاملات بازار باز و توافق صد درصدی بانک مرکزی با اوراق عرضه شده بانک ها در این بازار، حجم دادو ستد در بازار بین بانکی کاهش یافته و در هفته دوم بهمن ماه به 460 میلیارد تومان رسید. این در حالی است که این رقم در ابتدای پاییز در سطح 40 هزار میلیارد تومان بوده است.

این کاهش در اعتبارات قاعده مند علامتی از کاهش نرخ بهره بود. نرخ سود بین بانکی در هفته نخست بهمن ماه برابر با 20.45 درصد بوده که با 0.06 واحد درصد کاهش به 20.39 درصد تقلیل پیدا کرد. این کمترین میزان نرخ سود بین بانکی در سه ماه اخیر بوده است.

نرخ سود

نرخ سود تامین کسری بودجه دولت در هفته دوم بهمن 

دولت برای تامین کسری بودجه خود بازاری را راه اندازی کرده تا از این طریق بتواند بخشی از کسری خود را تا پایان سال جبران کند.  بانکها و نهادهای سرمایه ای به عنوان بازیگران در این بازار اوراق پیشنهادی دولت را خریداری کرده و دولت درآمد حاصل از فروش در این بازار را در راستای تامین کسری بودجه خود هزینه می کند.

خصیصه های اوراقی که برای خریداران جذابتر است نرخ سود و تاریخ سررسید آنهاست. به این صورت که هر چه نرخ سود بالاتر باشد خریداران اوراق بیشتر به خرید اوراق و در نهایت تامین کسری بودجه دولت تمایل خواهند داشت.

این مسیر از تامین کسری بودجه اثر افزایشی به مراتب کمتری بر نرخ تورم داشته وتا حد قابل توجهی از افزایش این متغیر جلوگیری می کند.

در همین خصوص در هفته های اخیر سطح خرید اوراق بدهی دولتی از سوی مشتریان کاهش پیدا کرده و در مرحله سی هم منتهی به 13 بهمن ماه به 10 میلیارد تومان رسیده است. کمترین میزان در شش ماه اخیر.

این رویداد در حالی رخ داده که به طور متوسط نرخ سود اوراق در دامنه 21.78 تا 21.98 درصد قرار داشته است. یعنی برابر با این رقم در هفته گذشته که معادل با تقریبا 21.83 درصد بوده است. آن چه موجب کاهش حجم معاملات شده علاوه بر وضعیت نهادهای مالی و بورسی ها، تاریخ سررسیداوراق نیز می تواند باشد. این تاریخ تقریبا سه ساله بوده و برای مشتریان جذابیتی ندارد. 

نرخ سود خرید و فروش اوراق دولتی در هفته دوم بهمن

روند نرخ سود در بازار ثانویه اوراق دولتی نشان می دهد نرخ بازدهی نقدی اوراق برای سررسید یک ساله تا سطح 22 درصد تنزل پیدا کرده و اوراق دو تا سه ساله به بالاتر از حد 23 درصد رسیده است.

بازار ثانویه اوراق دولتی مختص خرید و فروش اوراق دولتی است که با هدف نقد شوندگی اوراق مالی ایجاد شده است.

روند نرخ سود اوراق نشان می دهد نرخ بازدهی یک ساله 

که در هفته گذشته تا 23 درصد رسیده بود، در انتهای رفتار نوسانی خود به پایین تر از این رقم رسیده و در پایان هفته دوم بهمن در محدوده 22 درصد قرار گرفته است. رفتار این اوراق در هفته های اخیر نزولی بوده و سایرین نیز رفتاری مشابه را ثبت کرده اند.

نرخ بازدهی دوساله در بازار ثانویه همسو با اوراق یکساله مسیری نزولی را سپری کرده و از 24 درصد در چهارشنبه هفته قبل با کاهشی نوسانی به حد 23 درصد رسید. 

این روند برای نرخ بازدهی سه ساله اوراق اما در مقایسه با بقیه کاهش کمتری داشته و از 24.8 درصد به 24.3 درصد تقلیل پیدا کرد.

روند نرخ سود وام مسکن در هفته دوم بهمن ماه

در میان تلاطم نرخ سود ها، نرخ سود وام مسکن نسبت به هفته قبل افزایش پیدا کرده و با وجود کاهش در هفته اول بهمن ماه دوباره صعودی شد.

اوراق حق تقدم تسهیلات بانک مسکن (به‌صورت خلاصه تسه) اوراقی هستند که مالکان آن‌ها می‌توانند بدون ایستادن درصف از بانک مسکن وام استقراض نمایند. هر کدام از این اوراق هزینه ای دارد که در بازار خرید و فروش آن مشخص می شود. 

ازآنجا که نرخ سود این وام براساس پرداختی های متقاضیان در روز نخست دریافت وام مشخص می شود، رفتار نرخ سود در بازار مسکن می تواند نمایان کننده هزینه این وام برای متقاضیان باشد. در همین خصوص در حالیکه چهارشنبه هفته اول بهمن ماه این متغیر در حد 21.8 درصد بود در این هفته با 0.2 واحد درصد افزایش به 22.07 درصد رسید .  قیمت اوراق نیز در سطح 122 هزار و 900 تومان بوده که در سطح بالایی بوده است.

نرخ سود

تیتر یک
از دست ندهید
فلای تودی