بررسی عملیات بازار باز درهفته سوم مرداد

تزریق 70 همتی پول در بازار باز!

کدخبر: ۵۱۳۷۵۸
اقتصادنیوز: در هفته سوم مرداد ماه روند تزریق پول در بازار باز همچنان صعودی بوده و کانال تزریق پول را به مرز 70 همت رسانید. در این معاملات نرخ سود بازار باز همچنان در کف قرار داشته و رویکرد بانک مرکزی در وضعیت انبساطی قرار داشته است.
تزریق 70 همتی پول در بازار باز!

به گزارش اقتصادنیوز ، روند عملیات بازار باز در هفته سوم مرداد ماه مسیری صعودی را طی کرده و رفتار انبساطی بانک مرکزی در این بازار باز ادامه داده است.  در این معاملات بانک مرکزی سعی می کند تا با بسط و جذب نقدینگی در بازار به تنظیم نرخ سود بین بانکی و بهبود نقدینگی بانک ها بپردازد.

تاریخ سررسید در این بازار به صورت میان مدت بوده و بانک ها می توانند در سررسید های معلوم از بانک مرکزی استقراض نقدینگی کنند. در همین رابطه آمار بانک مرکزی در خصوص وضعیت عملیات بازار بازنشان از جهش دوباره در تزریق نقدینگی بازار باز داشته است

دومین هفته متوالی در رشد تزریق پول

در هفته سوم مرداد ماه در بازار باز تقریبا 70 هزار میلیارد تومان دیگر نقدینگی تزریق شده که در مقایسه با هفته قبل افزایشی 5 همتی داشته است.این در حالی است که نرخ سود همچنان در کف 20 درصد ثابت مانده است.

به طور کلی در هر هفته بانک‌های دارای کسری مبلغی اوراق را به بانک مرکزی عرضه کرده و این نهاد نیز متناسب با تشخیص خود با هر میزان از اوراق که بخواهد موافقت می کند. هر خرید اوراق دراین بازار از سوی بانک مرکزی به معنای بسط پول تلقی می شود. این خرید در بازار باز نرخ سودی دارد و تاریخ سررسیدی. به این معنا که بانک های فروشنده اوراق در هر هفته باید در تاریخ سررسید معلوم شده با احتساب نرخ سود از بانک مرکزی دوباره اوراق خود را خریداری کنند که درمعنای جذب نقدینگی بانک مرکزی قلمداد می شود. در همین رابطه در هفته جاری 65 همت اوراق در ازای تزریق هفته قبل از بانک مرکزی جمع آوری شد.

در کنار این بازار به صورت شبانه بازاری برگزار می شود که بخاطر رفع نیاز فوری بانک ها در این بازار آن را به همین نام می خوانند. بازار شبانه. در هفته جاری روند تزریق پول در این بازار ثابت مانده و تغییری را ثبت نکرده است.

بازار باز

ثبات بسط پول در بازار باز

در بازار بین بانکی یا بازار شبانه بانک های دارای کسری نیاز های فوری خود را از بانک های دارای مازاد برطرف می کنند. تاریخ سررسید در این بده بستان کوتاه مدت بوده و هر روز برگزار می شود. از سویی اما نرخ سود دراین بازار در دامنه ای حرکت می کند که آن را بانک مرکزی تعیین کرده است. هفته هاست این دامنه ثابت مانده و از 14 تا 22 درصد قرار دارد. این دو رقم دراختیار بانک مرکزی است و بسط پول این نهاد در این معاملات با نرخ سقف یعنی 22 درصد صورت می گیرد.

بررسی معاملات این هفته در بازار باز نشان می دهد در این هفته اعتبارات قاعده مند که همان معنای بسط پول بانک مرکزی در این بازار است تقریبا تفاوت قابل ملاحظه ای را با هفته قبل نداشته و درمرز 15 همت ثابت مانده است.

بازار باز

 

 

تیتر یک
از دست ندهید
کارگزاری مفید