کدخبر: ۲۴۰۷۹۳ لینک کوتاه
لینک کوتاه کپی شد

سودای ترامپ

به نظر من نقطۀ مرکزی سخنرانی ترامپ در مجمع عمومی سازمان ملل، مخالفت او با روند جهانی‌شدن و نشان دادن سودایش برای بازگشت به عصر حاکمیت ملت - دولت ها بود.

من هم به نوبۀ خود بر این باورم که روند جهانی‌شدن در دهه‌های اخیر شتاب کنترل ناشده‌ای داشته و از همین جهت، مشکلاتی برای جامعۀ جهانی بخصوص اتحادیۀ اروپا پدید آورده است.

با این حال، مشخص نیست که آیا دولت ترامپ می‌خواهد عقربه‌های ساعت جهانی‌سازی را تنظیم کند یا آنکه تاریخ را به کلی به عقب برگرداند!

اگر منظور او مورد نخست باشد؛ متحدانی در سطح جهان برای خود خواهد یافت؛ اما اگر در پی عقب‌گرد در تاریخ بشر باشد؛ انبوهی از مشکلات گریبان او را خواهد گرفت.

#دونالد_ترامپ

#جهانی_شدن

#حاکمیت_ملی