کدخبر: ۲۶۷۷۷۷ لینک کوتاه
لینک کوتاه کپی شد

پاسخی به دکتر فرشاد مومنی

نظر اساتید اقتصاد :دکتر فرشاد مؤمنی ، عضو هیات علمی دانشگاه علامه :

*به دروغ ها اعتنا نکنید؛ سرانۀمصرف بنزینِ آمریکا و کانادا بیش از پنج برابر ایران است

*بهای بنزین در ایران به طور نسبی از کشورهای OECD بین ۱.۵تا ۶برابر بیشتر است

*این نسبت عیناً درمورد قیمت نسبی بنزین با استاندارد و نسبت بهای بنزین به هزینه‌های مصرف نهایی خانوار در کشورهای عرب حاشیه‌ی خلیج فارس هم موضوعیت دارد.

*هزینۀنهایی استفاده ازخودرونسبت به کل مخارج خانوار درایران بین 10 تا 30 برابرکشورهای پیشرفته صنعتی و بین5 تا 10 برابر نسبت مشابه برای اعراب حوزۀ خلیج فارس است.

* اینکه قیمت‌های مطلق مبنای قضاوت قرارمی‌گیرند و  بگویند در ایران بنزین اینگونه هست و درآمریکا آنگونه هست، مطلقاً اعتبارعلمی ندارد.  در اقتصاد با قیمت‌های نسبی سروکارداریم.

گرچه سعى مى کنم به این صحبت ها توجه نکنم، اما گاهى ظلم به جوانان کشور است که در برابر سیل پد آگاهى و ارائه اطلاعات مغلوط تنها رها شوند. 

اما توضیح در مورد برخى از مطالب بالا؛

اولا هر کسى مى تواند درک کند که در آمریکا مصرف سرانه بنزین بالا است. چون جامعه اى است با در آمد سرانه سالى حدود چهل هزار دلار، داراى متوسط دو اتومبیل براى هر خانوار، و اندازه متوسط خانوار حدود سه نفر. در مقایسه با کشورى که در آمد سرانه در حد چهار هزار دلار یا کمتر است و تعداد اتومبیل براى هر خانوار کمتر و اندازه خانوار بزرگتر. مردم یک کشور ثروتمند تر. از هر چیز مفید از جمله بنزین بیشتر مصرف مى کنند. پس دروغى در کارنبوده.

دوم اصولا این مقایسه چندان مفید نیست، باید دید هر کشور با استفاده از منابع انرژى چه میزان تولید ملى ایجاد مى کند. در مقایسه کدام کشور با هر واحد انرژى تولید ملى بیشترى بدست مى دهد.  یعنى باید شدت انرژى را محاسبه کرد. براى این کار هم شاخص خاصى وجود دارد، تمام مصرف انرژى از هر منبع (ذغال، نفت، گاز، برق آبى،... ) را تبدیل به معادل نفت خام مى کنند و نسبت آن را با تولید ملى بدست مى دهند. براى مثال در ویکى پیدیا در سال ٢٠٠٩ نسبت  بشکه معادل مصرف نفت خام 

 به  تولید ملى براى کشور هاى مختلف به ترتیب زیر آمده است.  

ایران  ٠.٢٤

آمریکا ٠.١٧

ترکیه ٠.١١

اتحادیه اروپا ٠.١٥

  در واقع ایران یکى از ده پر مصرفترین است. یعنى براى هر دلار تولید ملى منابع انرژى زیادى ضایع مى شود. این نکته مهمى است که کار شناسان آگاه سال ها است مطرح کرده اند. 

از آن مهمتر روند مصرف انرژى به تولید ملى است که درمورد آمریکا در نمودار زیر آمده است. روند همچنین است در مورد سایر کشور های صنعتی. ملاحظه مى شود تلاش موفقى براى کاهش شدت مصرف انرژى انجام شده. در صورتى که در کشور ما علیرغم این که تولید ملى واقعى راکد بوده مصرف حامل هاى انرژى رشد کرده و ضایعات فزونى یافته که یک جلوه آن هواى مسموم شهر ها است. چرا برخى سعى مى کنند حقایق را وارونه  جلوه دهند؟

یک نکته دیگر از مطلب بالا قیمت بنزین است. که گفته شده بهاى بنزین ایران از oecd تا شش برایر بیشتر است . متوسط قیمت بنزین کشور هاى اتحادیه اروپا بین ٧.٥ تا ٨ دلار براى هر گالن یا چهار لیتر است یعنى حدود دو دلار براى هر لیتر خودتان محاسبه کنید که قیمت در اروپا بیشتر است یا ایران. 

این اطلاعات به سادگى از طریق جستجوى گوگل دست یافتنى است. 

من به باقى مطلب آن گوینده هم کارى ندارم.