نخست وزیر نیوزلند به مسلمانان: آغوش ما به روی شما همیشه باز است

نخست وزیر نیوزلند به مناسبت صدور حکم عامل کشتار و حمله به دو مسجد نیوزلند خطاب به مسلمانان گفت: آغوش نیوزلند همیشه به روی شما باز است.