آخرین اخبار اعتبارات قاعده مند

  • نرخ سود بین بانکی در هفته منتهی به سوم خرداد سال جاری تقریبا در بالاترین سطح هفت ساله قرار گرفته و رکوردزنی هفته پیش را ادامه داد. بررسی معاملات بازار شبانه در کنار رشد این نرخ نشان میدهد مهم ترین عامل پرتکرار در رکوردزنی این شاخص در هفته های اخیر، تداوم کسری در بانک ها بوده است.

  • اقتصادنیوز: در هفته سوم اولین ماه سال ۱۴۰۲ بانک مرکزی در بازار باز ۸۰ هزار میلیارد تومان نقدینگی تزریق کرده و مسیر ثابت هفته های قبل خود را ادامه داد. این در حالی است که در بازار شبانه تزریق هفتگی پول رکورد بی سابقه زده است.

  • بانک مرکزی در هفته منتهی به ۱۷ بهمن ماه سطح تزریق پول در بازار باز را به بالاترین سطح خود در سال های اخیر رسانده است. این در حالی است که طبق معاملات هفته قبل ۱۰۵ همت نقدینگی را از بازار جمع آوری کرده است.

  • در هفته های اخیر حجم تزریق پول از سوی بانک مرکزی در بازار باز به مراتب بیشتر از بازار شبانه بوده و در بازار بین بانکی تنها هزار و ۲۶۰ میلیارد تومان نقدینگی تزریق شده بنابراین نرخ سود موزون عملیات بانک مرکزی در دو بازار بین بانکی نیز برابر با ۲۱.۰۱ درصد بوده و برای هفته های متوالی در این مرز ثابت باقی مانده است.

  • در هفته نخست زمستان ۱۴۰۱، تزریق پول بانک مرکزی همچنان در مرز بالایی قرار گرفت. در این معاملات بانک مرکزی در حدود ۱۰۱ همت پول تزریق کرده که به تناسب هفته های تاریخی این بازار رقم بالایی به شمار می آید. در کنار این اتفاق، این نهاد پس از سه هفته سکوت خود در بازار شبانه را شکست و ۴۳۰ میلیارد تومان نقدینگی در یک بانک تزریق کرد.

  • اقتصادنیوز: عملیات بازار باز در مرز ۷۰ همت ادامه پیدا کرده و تا هفته منتهی به ۱۴ آذرماه تداوم داشته است. نرخ سود در این بازار برابر با ۲۱ درصد بوده و برای چهارده هفته متوالی ثابت مانده است.

  • بررسی ها و داده های آماری در بازارهای مختلف نشان می دهد در این سه هفته و در مدت سپری شده از پاییز، روند تزریق پول بانک مرکزی در بازار باز مسیری ثابت داشته و در مرز ۷۰ همت قرار داشته است.

  • عملیات بازار باز در هفته پایان تابستان در مرز ثابتی حر کت کرده است. در این مقطع ۶۸ هزار و ۱۷۰ میلیارد تومان نقدینگی در بانک ها تزریق شده که تغییر چندانی را با هفته قبل خود نداشته است.

  • در هفته منتهی به ۲۱ شهریور ماه رفتار بانک مرکزی در بازار باز تغییر قابل توجهی نداشته و تقریبا در همان سطح قبل ثابت باقی ماند. این در حالی است که در بازار شبانه اعتبارت قاعده مند افتی ۲۰ همتی را در این مقطع به ثبت رسانده است.

  • بسط پول بانک مرکزی در بازار باز برابر با ۶۸ هزار و ۴۹۰ میلیارد تومان در هفته اخیر به ثبت رسیده و تنها هزار و ۴۹۰ میلیارد تومان از هفته قبلی بیشتر شد که به لحاظ درصدی برابر با ۲.۲ درصد بوده است. این افزایش به نوعی نشان می دهد بسط نقدینگی بانک مرکزی در بازار باز تغییر چندانی نداشته است.

صداوسیما و خبرگزاری رسمی دولت شهادت ابراهیم رئیسی را تایید کردند در سوگ ابراهیم رئیسی