آخرین اخبار اعتبارات قاعده مند

  • اقتصادنیوز: در اولین هفته زمستان ۱۴۰۰ بازار باز دوباره داغ شد و روند رکوردزنی های خود را تداوم بخشید. در همین رمینه مقدار بسط رکوردی تاریخی را ثبت کرده و خالص عملیات نیز در سطح بالایی قرار گرفت.

  • بسط پول در بازار باز رکورد جدیدی را ثبت کرده که منجر به بسط بی‌سابقه نقدینگی در این بازار شده است. در عین حال باوجود آن که هفته های تاریخ ساز بازار باز همچنان ادامه دارد اما بازار شبانه غرق در سکوت شده است.

  • شتاب افزایشی نرخ سود بین بانکی در ایران روندی افزایشی پیدا کرده و بعد از دو ماه صعود پی در پی در نهایت به بالاترین میزان در شش ماه گذشته رسید. این اقدام می تواند ناشی از تسلیم بانک مرکزی در بازار باز و موافقت با افزایش نرخ سود در این بازار باشد.

  • اقتصادنیوز: در عملیات بازار باز هفته پایانی مهر ۱۴۰۰ دو اتفاق مهم رخ داد. نخست دومین رکورد بسط نقدینگی در این بازار شسکته شد. دوم: نرخ سود بسط پول نسبت به تمام هفته های اخیر افزایش محسوسی را به ثبت رسانید.

  • اقتصادنیوز: نرخ سود بین بانکی پس از ۶ هفته صعود در نیمه مهر ماه به ۱۹.۴۶ درصد رسید. این رقم بیشترین میزان نرخ بهره بین بانکی در ۴ ماه اخیر بوده و با وجود تلاش های بانک مرکزی برای مهار آن اما هنوز روند رکوردزنی ها در این متغیر ادامه داشته است.

  • بازار باز در هفته دوم پاییز بیشترین رکورد بسط پول در بازارهای مالی را به ثبت رساند. به نظر می رسد وضعیت وخیم در بانکها همچنان ادامه داشته و اکنون به بیشینه خود رسیده است. نرخ بهره نیز در واکنش به این اتفاق رفتاری صعودی را در بازار بین بانکی پیدا کرده است.

  • باوجود عملیات بانک مرکزی در بازار باز و رکوردزنی بسط نقدینگی در این بازار اما باز هم نرخ سود بین بانکی افزایش یافت و برای سومین هفته متوالی رکورد امسال را شکست. طبق بررسی ها این افزایش در نتیجه برخورد بی سابقه بانکها با کسری نقدینگی در این سال بوده است.

  • بانک مرکزی پس از چهار ماه اقدام به تزریق نقدینگی در بانک ها کرده و رکورد بسط پول در عملیات بازار باز را شکست. مجموع این رقم و حجم اعتبارات قاعده مند در بازار بین بانکی بیشترین سطح انبساط نقدینگی در نهادهای مالی بوده که همگی نشان از کسری وخیم حساب بانکها در نیمه دوم ۱۴۰۰ بوده است.

  • دادو ستد در بازار های مالی در این مدت نشان از افزایش کسری نقدینگی بانک ها داشته است. بازار باز برای دومین هفته متوالی قبض پولی انجام نداده و اعتبارات دومین رکورد خود را در دو سال اخیر به ثبت رسانده است. این رویدادها درجه تب نرخ سود بین بانکی درابتدای پاییز را بالاتر خواهد برد.

  • اقتصادنیوز: در هفته پایانی تابستان ۱۴۰۰ برای دومین هفته پیاپی بانک مرکزی هیچ پولی از بانک‌ها در عملیات بازار جذب نکرده و در اعتبارات قاعده مند دومین رکورد هفتگی در دوسال گذشته را به ثبت رساند.