آخرین اخبار اعتبارات قاعده مند

  • اقتصادنیوز: در هفته منتهی به ۱۵ شهریور ماه تزریق نقدینگی در بازار باز ثابت مانده اما برای دومین هفته متوالی نرخ سود در فراتر از مرز ۲۱ درصد به ثبت رسید. اتفاقی که می تواند نرخ بهره بین بانکی را نیز به سمت رشد بیشتری هدایت کند.

  • عملیات بازار باز در هفته اول شهریور ماه همچنان در سطح بالایی بوده و تزریق پول در بازار شبانه نیز روندی صعودی داشته است. بررسی شاخص های مهم در این بازار نشان می دهد نرخ سود بازار باز پس از نزول موقتی خود در ابتدای مرداد ماه کنون دوباره خیز برداشته است.

  • در هفته پایانی مرداد ماه روند معاملات در بازار باز ثابت مانده اما نرخ سود مسیری صعودی را به ثبت رسانده است. این شاخص در هفته منتهی به ۲۴ مرداد ماه ۰.۳ واحد درصد افزایش پیدا کرده و به ۲۰.۳ درصد رسیده است. طبق بررسی ها این بیشترین میزان در ۵ هفته گذشته بوده است.

  • اقتصادنیوز:نرخ سود بین بانکی در هفته اول مرداد ماه به ۲۱.۱۳ درصد رسیده و نسبت به هفته قبل خود ۰.۱۸ واحد درصد کمتر شد.

  • در هفته سوم تیر ماه بانک مرکزی در بازار باز در حدود ۵۹ هزار و ۹۰۰ میلیارد تومان پول تزریق کرد. این سومین هفته متوالی بسط ثابت پول در این بازار بود.

  • بانک مرکزی در هفته آخر بهار حدودا ۶۳ هزار و ۹۵۰ میلیارد تومان پول در بازار بین بانکی تزریق کرد. این کمترین میزان بسط پول در این بازار بوده است.

  • اقتصادنیوز: حجم معاملات در عملیات بازار باز در هفته نخست تیر ماه برابر با ۵۹ هزار و ۸۷۰ میلیارد تومان به ثبت رسید. بررسی آمار هفتگی این بازار نشان می دهد بسط نقدینگی بانک مرکزی در هفته های اخیر روندی نزولی داشته و اکنون در کمترین سطح خود در بازه شش ماهه قرار گرفته است.

  • بررسی های آماری نشان می دهد در هفته های اخیر بانک مرکزی تزریق پول در بازار باز را کاهش داده اما مقایسه با سال قبل نشان دهنده آن است که هنوز این میزان در سطح بالایی قرار دارد.

  • تزریق پول بانک مرکزی در بازار بین بانکی در هفته سوم خرداد ۱۴۰۱ سه اتفاق مهم را در بر داشت. در مهم ترین بخش این عملیات، بازار باز سیری نزولی را گرفته و در مقابل اعتبارات قاعده مند به رکورد ۸ ماهه رسیده است.

  • سطح معاملات در بازار بین بانکی در ۴ هفته اخیر در کمتر از هزار همت ثبت شده است. بررسی خالص عملکرد بانک مرکزی در بازارهای مالی در کنار کاهش معاملات بازار بین بانکی و بازار باز نیز نشان می دهد بانک مرکزی رفتاری انقباضی را در داد وستد با بانک ها در سال جاری به ثبت رسانده است.