آخرین اخبار اعتبارات قاعده مند

  • هفته پایانی خرداد سه اتفاق مهم در بر داشت در مهمترین آنها بانک مرکزی برای دومین بار پیاپی در مسیر استمرار جذب نقدینگی معکوس عمل کرده و اعتبارات قاعده مند نیز پس از دوهفته اقدام به فعالیت کرد.

  • بررسی نرخ سود ها در هفته دوم خرداد نشان از یک تغییر مهم داشت. نرخ سود بین بانکی به کمترین میزان خود در ۹ ماه اخیر رسیده و حجم اعتبارات در این هفته برابر با صفر بود.

  • بانک مرکزی از بسط پول در بانکها در هفته دوم خرداد خود داری کرد. بررسی آمارهای قبض و بسط پول از بانکها نشان میدهد این هفته انقباضی ترین مقطع قبض پول در سال ۱۴۰۰ بوده است.

  • نرخ سود بین بانکی در ایران در ۹ ماه اخیر به کمترین حد خود رسیده است. پی گیری ها نشان می دهد پشت پرده این اتفاق به حذف یک رفتار برمی گردد. رفتاری که از اعتبارات بانک مرکزی برای سودگیری کوتاه مدت بهره می برد.

  • اقتصادنیوز: با توجه به پیش‌بینی بانک مرکزی از وضعیت نقدینگی در بازار بین‌بانکی، موضع عملیاتی بانک مرکزی در این هفته کاهش نقدینگی بود؛ لذا، این بانک با سفارش‌‌های ارسال‌شده بانک‌های متقاضی موافقت نکرد.

  • در نخستین هفته خرداد ماه موضع بانک مرکزی در قبال بانکها کاهش جزئی نقدینگی بوده و بنابراین بسطی در بازار باز صورت نگرفت. این دومین هفته بدون تزریق پول از سوی بانک مرکزی به این بازار بوده است.

  • بسط نقدینگی در بازار باز برابر با ۲ هزار و ۸۳۰ میلیارد تومان در هفته گذشته بوده است. مقایسه این رقم با آنچه که از سوی سیاستگذار پولی قبض شده، نشان از انقباضی ترین عملکرد بانک مرکزی در میان هفته های ۱۴۰۰ داشته است. با این حال یک نکته در آمار و ارقام قابل توجه است، نیازهای فوری بانک‌ها به نقدینگی در رشدی کم سابقه قرار گرفته است.

  • بانک مرکزی با تزریق ۲۸.۳ هزار میلیارد ریال نقدینگی در قالب توافق بازخرید با سررسید ۱۴ روزه با حداقل نرخ ۱۹.۸ درصد به بانک‌های متقاضی موافقت کرد. مقایسه قبض و بسط پول نشان میدهد عملکرد بانک مرکزی در این هفته درراستای قبض نقدینگی بوده است.

  • اقتصادنیوز: بانک مرکزی با تزریق ۲۱.۱ هزار میلیارد ریال نقدینگی در قالب توافق بازخرید با سررسید ۱۴ روزه با حداقل نرخ ۱۹.۹ درصد به بانک‌های متقاضی موافقت کرد. مقایسه ها نشان از افزایش این نرخ پس از ۱۴ هفته داشته است.

  • بانک مرکزی با تزریق ۴۴.۲ هزار میلیارد ریال نقدینگی در قالب توافق بازخرید با سررسید ۱۴ روزه با حداقل نرخ ۱۹.۸۰ درصد به بانک‌های متقاضی موافقت کرد. کسر قبض پول از این میزان نشان میدهد رفتار این نهاد در هفته جاری در راستای قبض نقدینگی بوده است