آخرین اخبار اعتبارات قاعده مند

  • اقتصادنیوز: تزریق نقدینگی در بازار باز با هدف تثبیت در عملیات این هفته بازار باز رخ داد. این در حالی است که اعتبارات قاعده مند سومین رکورد را در زمستان ثبت کرده و نرخ سود مداخله ای کشف شده در قله خود قرار گرفت.

  • در عملیات ثبت شده بازار باز در بانک مرکزی در روز دوشنبه ۱۱ اسفند، به طور خالص ۸۹۰ میلیارد تومان نقدینگی از بانک‌ها قبض کرد.

  • اقتصادنیوز: کاهش تاریخ سررسید معاملات در هفته اخیر بازار باز و در عین حال تثبیت نرخ سود نشان دهنده آن است که گویا بانک مرکزی نمی‌خواهد مانند قبل در این بازار انقباض داشته باشد.

  • رکورد تزریق نقدینگی در فصل زمستان شکست. هفته گذشته بالاترین مقدار تزریق نقدینگی به بانک های از سوی بانک مرکزی در قالب عملیات بازار و اعتبارات قاعده مند انجام شد. گرچه خالص بسط پول رکورد نبوده است.

  • اقتصادنیوز: حجم فروش اوراق بانک ها به بانک مرکزی در مقایسه با هفته قبل ۶۰ درصد بیشتر بود در مقابل حجم اعتبارات قاعده مند ۷۰ درصد کاهش یافت این رقم یعنی کسری نقدینگی اضطراری بانک ها برطرف شده و در مقابل برای در کوتاه مدت میل به استقراض دارند.