آخرین اخبار اعتبارات قاعده مند

  • در هفته منتهی به ۶ اردیبهشت در گزارش های مالی بانک مرکزی، رکورد انقباضی‌ترین هفته نقدینگی در ۶ ماه اخیر به ثبت رسید. علت این اقدام را کفایت نقدینگی بانکها در گزارش اعلام شد.

  • بانک مرکزی با توجه به کفایت منابع در بازار بین‌بانکی ریالی، با سفارش فروش اوراق بدهی دولتی بانک‌های متقاضی موافقت نکرد.

  • در ابتدای اردیبهشت یک بازار شاهد افزایش نرخ سود بود. در یک بازار نرخ سود ثابت ماند اما در سه بازار دیگر روند نرخ سود نزولی شد.

  • در سومین هفته برگزاری بازار باز در سال جاری، بانک مرکزی برای نخستین بار در سال جاری عملیات قبض پول را انجام داده است. با این حساب بانک مرکزی در هفته گذشته اولین عقیم سازی پولی را با هدف مدیریت نقدینگی انجام داد.

  • تغییرات نرخ سود در هفته چهارم ۱۴۰۰، در ۳ به علاوه یک بازار تغییری نداشته و تنها در یک بازار اندکی تنزل پیدا کرده است.

  • اقتصادنیوز: بانک مرکزی با تزریق ۴۵ هزار میلیارد ریال نقدینگی در قالب توافق بازخرید با سررسید ۱۴ روزه با حداقل نرخ ۱۹.۸۰ درصد به بانک‌های متقاضی موافقت کرد.

  • در هفته سوم فروردین در میان بازار ها، بازار وام مسکن تنها بازاری بود که دستخوش تغییر شد. مقایسه ها نشان می دهد که نرخ سود در این بازار روندی نزولی داشته و در حد ۲۰ درصد قرار گرفت.نرخ سود در سایر بازارها نیز ثابت بود.

  • اقتصادنیوز: بانک مرکزی با تزریق ۶۲.۵ هزار میلیارد ریال نقدینگی در قالب توافق بازخرید با سررسید ۱۴ روزه با حداقل نرخ ۱۹.۸۰ درصد به بانک‌های متقاضی موافقت کرد.

  • کارنامه بانک مرکزی از عملیات بازار باز و بازار بین بانکی نشان می دهد وضعیت نقدینگی بانکها در بدترین حال زمستانی خود قرار گرفته است. در همین راستا رکورد بسط نقدینگی در این هفته توسط بانک مرکزی شکست.

  • خالص عملیات بانک مرکزی در بازار باز روز سیزدهم اسفند ماه، قبض ۲ هزار و ۱۲۶ میلیارد و ۵۹۰ میلیون تومان نقدینگی از بانکها بوده است. این رقم بالاترین حد قبض ثبت شده در کل زمستان بوده است. در واقع در هفته گذشته اصل بر جمع کردن پول از سوی بانک مرکزی بوده است.

صداوسیما و خبرگزاری رسمی دولت شهادت ابراهیم رئیسی را تایید کردند در سوگ ابراهیم رئیسی