آخرین اخبار اعتبارات قاعده مند

  • باوجود آنکه بانک مرکزی برای نهمین هفته متوالی اقدام به جمع آوری پول از بانکها کرد اما خالص عملکرد این نهاد در هفته اخیر ماهیتی انبساطی داشته است. محاسبات نشان از بسط ۲ هزار و ۱۰۰ میلیارد تومان نقدینگی در بازار بین بانکی داشته است.

  • اقتصادنیوز: در هفته اول مرداد ماه ۱۴۰۰رکورد جذب نقدینگی از بانک ها شکست.بانک مرکزی در عملیات این هفته خود در بازار باز بر جذب نقدینگی از بانکها برای هشتمین هفته ومتوالی اصرار ورزید. در همین راستا حجم اعتبارات بین بانکی نیز پس از دوهفته به صفر رسید

  • عملیات بین بانکی در آخرین هفته تیرماه حاوی کمترین میزان جذب نقدینگی در این ماه بوده است. این در حالی است که با توجه به عملیات این نهاد در بازار بین بانکی و بازار باز خالص عملکرد بانک مرکزی ماهیتی انبساطی داشته است.

  • با توجه به پیش‌بینی بانک مرکزی از وضعیت نقدینگی در بازار بین‌بانکی، موضع عملیاتی بانک مرکزی در این هفته استمرار جذب نقدینگی بود. از این رو، این بانک به اجرای عملیات بازار باز در قالب توافق بازخرید معکوس به مبلغ ۳۰ هزار میلیارد ریال اقدام کرد.

  • عملیات بازار باز در جهت مدیریت نرخ سود در بازار بین بانکی برگزار می شود. زمانی که نرخ بهره بین بانکی از دامنه مورد انتظار سیاست گذار برای مدیریت تورم خارج شود این نهاد در بازار باز دست به جذب یا تزریق پول می زند.جذب با هدف انقباض پول و تزریق با هدف بسط پول. بانک مرکزی در هفته گذشته در بازار باز انقباضی عمل کرد و در بازار بین بانکی انبساطی.چرا؟

  • بانک مرکزی در سومین هفته تابستان برای ششمین هفته متوالی اقدام به جذب نقدینگی از بانکها کرد. بااین حال محاسبات نشان میدهد خالص عملکرد بانک مرکزی در ۲۱ تیرماه انبساطی ترین وضعیت را در هفته های سال جاری رقم زده است.

  • بانک مرکزی در عملیات بین بانکی خود در هفته اخیر اقدام به جمع آوری پول از بانکها کرد. سقوط نرخ سود حاصل از پول پاشی دولت در بانکها عامل اصلی این اقدام بانک مرکزی بوده تا در پشت جبهه اثر تورمی این عمل را از بین ببرد

  • اقتصادنیوز: برای چهارمین بار متوالی بانک مرکزی اقدام به جذب نقدینگی کرد. اختلاف رقم قبض و بسط نقدینگی دربانکها در این هفته نشان می‌دهد عملکرد بانک مرکزی در بازار باز و اعتبارات صفر بوده است.

  • بانک مرکزی با جذب ۹ هزار و ۴۸۰ میلیارد تومان نقدینگی از بانکها رکوردی دیگر را در این حوزه به ثبت رسانید.

  • در مهمترین اتفاق بازارهای مالی در هفته پایانی خرداد بانک مرکزی با بسط ۱۸ هزار میلیارد تومان نقدینگی در اعتبارات قاعده مند روند نزولی نرخ سود بین بانکی را قیچی کرد. بررسی آمار نشان میدهد برای نخستین بار در ۱ ماه اخیر نرخ سود نسبت به هفته قبل خود ارتقا پیدا کرده است.