آخرین اخبار اعتبارات قاعده مند

  • اقتصادنیوز: بررسی معاملات در بازار باز هفته دوم خرداد ماه حاکی از ثبات کانال ۷۰ همتی در این بازار بوده است. با این حال روند هفتگی این بازار از ابتدای سال جاری تا کنون نشان می دهد تزریق پول بانک مرکزی در این بازار تنزل پیدا کرده است.

  • اقتصادنیوز : بررسی مجموع بسط نقدینگی در بازارهای مالی نشان می دهد این رقم در حال کاهش بوده و در هفته گذشته در کانال ۸۴ همت قرار گرفته است. این در حالی است که در هفته های نخست به مرز ۱۰۰ هزار میلیارد تومان رسیده بود.

  • بسط پول در بازار باز در هفته سوم اردیبهشت همچنان در کانال ۸۰ همت قرار داشته اما کمترین میزان بسط پول در دو ماه اخیر بوده است. ازسوی دیگر خالص عملکرد بانک مرکزی در این بازار نشان از روند انقباضی این شاخص در بازار های مالی در این مقطع داشته است.

  • نرخ سود بین بانکی در هفته های اخیر صعودی شده و با ثبت رقم ۲۰.۳۶ درصد به رکورد خود در یک ماه اخیر رسید. این در حالی است که بانک مرکزی در بازارهای مالی هفته پایانی فروردین ماه نزدیک به ۱۰۰ هزار میلیارد تومان پول بسط داده بود تا نرخ سود را کنترل کند.

  • اقتصادنیوز: معاملات بازار باز روندی صعودی داشته و در هفته پایانی ۱۴۰۰ به اوج خود در این سال رسید. بررسی دقیق تر از داد و ستد بانک مرکزی در این بازار نشان می دهد درعین ثابت ماندن نرخ سود، تاریخ سررسید اوراق به ۲۱ روز افزایش پیدا کرده که در دو سال گذشته بی سابقه بوده است.

  • اقتصادنیوز : بسط پولی بانک مرکزی در بازارهای مالی برای دومین هفته متوالی در میانه اسفند ماه ۱۴۰۰ از مرز ۹۰ هزار میلیارد تومان عبور کرد.

  • اقتصادنیوز: تزریق نقدینگی در بازار باز به اوج دو ساله رسیده و اعتبارات قاعده مند در قله چهار ماهه ایستاد. اتفاقی که سرانجام مجموع بسط پول در بانک ها را به ۹۵ هزار میلیارد تومان و به رکورد تاریخی خود رسانید.

  • رکوردزنی بسط پول در بازار باز همچنان ادامه دارد. در همین راستا در هفته اول اسفند ماه بسط نقدینگی در بازار باز ادامه داشته و به بالاترین سطح خود در تاریخ این معاملات رسید. درهمین رابطه خالص عملکرد بانک مرکزی در سومین هفته متوالی مثبت شد.

  • اقتصادنیوز: بانک مرکزی در راستای کنترل نرخ سود بین بانکی رکوردزنی در بازار باز را تداوم بخشیده و بسط پول در این بازار را به قله دوساله رساند. این در حالی است که نرخ سود در این معاملات نسبت به هفته قبل تغییری نداشته ودر سطح ۱۹ درصد ثابت مانده است.

  • اقتصادنیوز: روند انبساطی تزریق پول در بانک مرکزی همچنان در حال رکوردزنی است. مرور آمارها در این حوزه نشان می دهد نرخ سود بازار باز در حالی کاهش پیدا کرده که بسط نقدینگی برای پنجمین هفته متوالی رکورد زده است

صداوسیما و خبرگزاری رسمی دولت شهادت ابراهیم رئیسی را تایید کردند در سوگ ابراهیم رئیسی