قدرت کشندگی بالای ویروس با کاهش احتمال ابتلا در شهریور

ثبت سیاه‌ترین ماه کرونایی کشور در پایان تابستان

کدخبر: 442489
اقتصادنیوز: قاب‌ماهانه آمارهای کرونایی در کشور نشان می دهد باوجود کاهش آمار ابتلا و بستری روزانه کرونا در کشور اما در سومین ماه تابستان 1400 رکورد بیشترین مرگ کرونایی به ثبت رسیده است. این عبارت نشان از قدرت کشندگی بالای این ویروس در شهریور داشته است.

به گزارش اقتصادنیوز ، آمارهای کرونا در ایران موج تابستانی خود رکوردهای بی سابقه ای را بر جای گذاشت. برخی از این رکوردها در مرداد و برخی در ماه پایانی فصل گرم سال به بالاترین سطح خود در 19 ماه سپری شده از روزهای کرونازده ایران دست پیدا کرده است.

درهمین خصوص وزارت بهداشت و درمان به صورت روزانه آمارهایی را در خصوص تبیین وضعیت کرونایی ایران منتشر می کند. مجموع این آمارها در شاخص های نگران کننده در هر ماه روندی از مسیر سی روزه آماری در هر مقطع را نمایان می کند. در ادامه به وضعیت هر کدام ازشاخص ها در ماه های متوالی کرونازده کشور بررسی می شود.

رکورد ابتلا به کرونا در مرداد 1400

طبق آمار وزارت بهداشت و درمان شمار مبتلایان در ماه شهریور برابر با 800 هزار و 25 نفر بوده که نسبت به ماه قبل خود 24  درصد کاهش داشته است.

پیش از این مرداد با ثبت یک میلیون و 53 هزار و 319 نفر بیشترین میزان ابتلا به کرونا در 19 ماه سپری شده از شیوع کرونا در ایران را داشته و از این حیث قرمزترین ماه کرونایی ایران لقب گرفته بود. در ماه بعد نیز با وجود کاهش 24 درصدی در این شاخص اما میزان ابتلا در میان سایر ماه ها بالاتر بوده و رکورد دومین ماه پرابتلای کشور را ثبت کرده است.

کرونا

کاهش احتمال ابتلای افراد مشکوک در شهریور

افزایش تست های کرونایی در شهریور در مقایسه با ماه قیب موجب شد تا نرخ پاسخ مثبت کرونایی در آخرین ماه تابستان کاهش محسوسی پیدا کند.

در همین رابطه در ماه مرداد مجموعا 2 میلیون و 523 هزار و 390 تست از اشخاص مشکوک به کرونا اخذ شده که پاسخ 41.8 درصد از این افراد مثبت بوده است.

این بالاترین میزان احتمال ابتلا در افراد مشکوک به کرونا بوده که در 19ماه سپری شده از تقویم کرونایی ایران به ثبت رسیده است.

در ماه بعد تعداد تست ها با افزایش 37.4 درصدی در این ماه به 3 میلیون و 475 هزارو 791 عدد رسیده که موجب شد تا احتمال مثبت بودن تست کرونای افراد کاهشی جدی پیدا کرده و به سطح 23 درصد در شهریور ماه تنزل پیدا کند.

رشد در تست های کرونایی همواره از گسترش افسار گسیخته کرونا در ایران جلوگیری کرده و موجب می شود تا ابتلا بیش از پیش مهار شود.

کرونا

دومین رکورد در بستری های روزانه کرونا در شهریور

طبق داده های وزارت بهداشت و درمان در این ماه به طور میانگین در هر روز 3 هزار و 640 نفر در بیمارستان ها بستری شدند که نسبت به ماه قبل 11.15 درصد کاهش پیدا کرد.

بالاتربودن تعداد مبتلایان در ماه دوم تابستان موجب شد تا تعداد بستریهای بیمارستان ها به طور میانگین بالاتر رفته در سطح 4 هزار و 100 نفر قرار بگیرد. متعاقبا کنترل بیشتر ابتلا در شهریور ماه  سبب کاهش تعداد بستری ها شده و از فشار وارده بر بیمارستان ها اندکی کاست اما به حدی نبود که تعداد بستری ها را دچار کاهشی جدی کند.

درهمین رابطه مقایسه میانگین ماهانه بستری در سومین ماه تابستان با سایر ماه های کرونازده کشور نشان می دهد تعداد بستری ها در این ماه دومین رکورد را در میان ماه های کرونا زده کشور داشته است.

کرونا

رکورد مرگ ومیر کرونا در شهریور ماه

باوجود کاهش ابتلا و بستری در شهریور در مقایسه با ماه قبل اما میزان مرگ و میر کرونا در کشور رفتاری افزایشی داشته است. درهمین خصوص میزان فوتی های کرونا در سومین ماه تابستان نسبت به مرداد ماه 15.6 درصد رشد پیدا کرده و به سطح 16 هزار و 153 نفر رسیده است.

این بیشترین میزان مرگ ومیر کرونا در قاب ماهانه ایران بوده و از این حیث سیاه ترین ماه کرونایی کشور در تقویم کرونایی ایران به حساب می آید.

رکورد افزایشی مرگ ومیر باوجود کاهش ابتلا در شهریور حاکی از افزایش قدرت این بیماری در ماه پایانی تابستان داشته و نشان می دهد درصورتی که این بیماری در پاییز کنترل نشود ممکن است آمارهای خطرناکی از خود را برجای بگذارد.

کرونا

تیتر یک
از دست ندهید
بلیط هواپیما