هفته ای حداقل 5 هزار ملیارد تومان تا تامین کسری 1400

ریزش خرید اوراق بدهی در پایان پاییز

کدخبر: 463485
اقتصادنیوز: هفته پایانی پاییز 1400 کمترین سطح فروش اوراق بدهی دولتی در بازار اولیه به ثبت رسید. این در حالی بود که نرخ سود در این بازار در بالاترین سطح خود در سال 1400 قرار داشت.

به گزارش اقتصادنیوز ، اوراق بدهی دولتی در هفته پایانی پاییز به کمترین سطح خود در این فصل رسید. حجم اوراق فروخته شده در این هفته برابر با 280 میلیارد تومان بوده که نسبت به فصل قبل 96 درصد کاهش داشته است.

به طور کلی بازار اولیه حراج اوراق بدهی دولتی در جهت تامین کسری بودجه دولت برگزار شده و درآمد حاصل از فروش اوراق در این دادو ستد مستقیما صرف این هدف می شود. از آن جا که این مسیر بدون خق نقدینگی در دولت ایجاد می شود یکی از مسیرهای غیر تورمی در دست یابی دولت به  تامین بخشی از کسری بودجه بوده و از این حیث اهمیت بالایی دارد.

کف خرید در بازار اولیه حراج 

درهفته منتهی به 30 آذر ماه بانک ها و نهادهای تامین سرمایه که مشتریان همیشگی این بازار هستند مجموعا 280 میلیارد تومان اوراق خریداری کردند که نسبت به هفته قبل 96 درصد کاهش داشته است. 

تفکیک میزان خرید و فروش در این بازار نشان می دهد تمام خرید در مقطع مذکور بر عهده بانک ها بوده و بورسی ها برای اولین بار در پاییز 1400 اوراقی را خریداری نکردند.

بررسی ویژگی اوراق نشان از سطح بالای نرخ سود در این مقطع داشته است.

اوراق بدهی دولتی

رکوردزنی نرخ سود اوراق بدهی دولتی در هفته اخیر

در مرحله بیست و چهارم فروش اوراق بدهی تنها یک دسته اوراق در بازار عرضه شده است. این اوراق تاریخ سررسیدی 3 ساله داشته و نرخ  سود آن معادل با 21.98 درصد به ثبت رسیده است. بررسی روند نرخ سود در این بازار با تمام هفته های 1400 نشان می دهد این نرخ اکنون به حداکثر خود در این مقطع رسیده است. با این حال این افزایش در نرخ سود موجب نشد تا مجموع خرید اوراق افزایش پیدا کند.

هفته ای 5 هزار و 400 میلیارد تومان تا تامین کسری آخر سال

در مجموع بیست و چهار مرحله سپری شده در بازار باز تقریبا 60 هزار میلیارد تومان اوراق به فروش رسیده است. این رقم در پایان سال گذشته به 125 هزار میلیارد تومان رسیده بود. برخی از تحلیلگران معتقدند این اقدام دولت در سال گذشته موجب شد تا تورم از آن چه پیش بینی می شود کمتر رشد داشته باشد. 

اکنون اگر دولت بخواهد رقم سال گذشته را در سال 1400 نیز تکرار کند باید هفته ای 5 هزار و 410 میلیارد تومان دیگر اوراق بفروشد. این در حالی است که تا کنون میانگین هفتگی فروش اوراق در 24 مرحله برگزاری حراج برابر با 2 هزار و 500 میلیارد تومان بوده است. تقریبا نصف آن چه تا پایان سال پیش بینی می شود.

اگر دولت نتواند این رقم را از طریق فروش اوراق تامین کند مجبور به چاپ پول بوده که در نهایت موجب افزایش تورم در کشور خواهد شد.

اوراق بدهی دولتی

 

تیتر یک
  • نرخ سود و تاریخ سررسید غیرجذاب اوراق برای مشتریان

    اقتصادنیوز: بورسی ها در پایان دی ماه در حراج اوراق بدهی دولتی شرکت نکردند. بررسی مجموع اوراق فروخته شده در این هفته…

از دست ندهید
بلیط هواپیما