کارنامه ماهانه اوراق بدهی دولتی در سال 1400

آبان کم فروغ بانک‌ها +نمودار

کدخبر: 467058
اقتصادنیوز: بررسی خرید و فروش اوراق در بازار اولیه حراج اوراق بدهی نشان می دهد کمترین سهم مشارکت بانک ها در آبان ماه رخ داده که ناشی از افت وضعیت مطلوب نقدینگی ددر این نهاد ها بوده است. بورسی ها اما در این بازار تاکنون سهمی 60 درصدی را ثبت کرده اند

به گزارش اقتصادنیوز ، آمار فروش اوراق بدهی دولتی در سال جاری نشان می دهد بیشترین فروش ماهانه اوراق در ماه شهریور به ثبت رسیده که برابر با 27 هزار و 10 میلیارد تومان بوده است.

در همین خصوص در روند خرید و فروش اوراق در سال جاری مشاهده می شود کمترین میزان این خرید نیز در تیر ماه ثبت شده که برابر با 2 هزار و 360 میلیارد تومان بوده است. علاوه بر آن در ماه مهر نیز خریدی در بازار اوراق بدهی ثبت نشد.

بررسی ماهانه خرید اوراق بدهی دولتی در سال 1400

به طور کلی دولت با فروش اوراق بدهی دولتی به مشتریان خود اعم از بانک ها و نهادهای تامین سرمایه سعی در تامین بخشی از کسری بودجه خود دارد. این بازار در ابتدای خرداد آغاز به کار کرده و تا کنون ادامه داشته است.

البته در این بین در ماه مهر به دلیل اتمام مجوز خرید اوراق بدهی دولتی معاملاتی در این بازار انجام نشده اما پس از این ماه با اخذ مجوز جدید از سوی دولت روال خرید و فروش اوراق بدهی ادامه پیدا کرد.

بررسی سهم ماهانه مشارکت در بازار اولیه حراج اوراق بدهی نشان می دهد در شهریور ماه بیشترین سهم خرید اوراق از سوی مشتریان شکل گرفته که برابر با 27 هزار و 10 میلیارد تومان بوده است. کمترین میزان مشارکت در این بازار نیز در تیر ماه رخ داده که معادل با 2 هزار و 363 میلیارد تومان بوده است.

بررسی تفکیکی در عملیات حراج اوراق بدهی 

بررسی های تفکیکی در این بازار نیز مشاهده می شود به طور کلی سهم بورسی ها از مشارکت در بازار اولیه بیشتر از بانک ها بوده است. این سهم در نهادهای تامین سرمایه در کشور تقریبا برابر با 38 هزار و 920 میلیارد تومان بوده و در بانک ها نیز 25 هزار و 832 میلیارد تومان است.

بررسی درصد مشارکت نیز نشان می دهد بورسی ها نقشی 60 درصدی و نهادهای مالی نقشی 40 درصدی در این بازار در سال جدید داشته اند.

مرور ماهانه خرید اوراق در بازه نه ماه و نیمه سپری شده از سال جاری نیز نشان می دهد مرداد ماه بیشترین سهم خرید اوراق از سوی بانک ها در این بازار بوده که معادل با 8 هزار و 687 میلیارد تومان بوده است. در بورسی ها اما بیشینه خرید اوراق در شهریور ماه رخ داده که برابر با 18 هزار و 560 میلیارد تومان است.

کمترین میزان مشارکت نهادهای تامین سرمایه در بازار اولیه نیز در ماه خرداد ثبت شده که البته به مرور سهم بیشتری پیدا کرد.

بدترشدن وضعیت نقدینگی بانک ها در میانه پاییز اما سبب شد تا سهم این دسته از مشتریان در خرید اوراق آبان ماه افت قابل ملاحظه ای پیدا کرده و به 920 میلیارد تومان تقلیل پیدا کند.

اوراق بدهی دولتی

بررسی عوامل جذابیت فروش اوراق در بازار اولیه

در بازار اولیه حراج اوراق بدهی همواره دو موضوع از اهمیت بالایی برخوردار است. نرخ سود و تاریخ سررسید. به عبارت دیگر این دو متغیر از عوامل تاثیر گذار در میزان خرید اوراق از سوی مشتریان در این بازار خواهد بود. روند این عوامل در مدت سپری شده در سال جاری نشان می دهد در این مدت نرخ سود روندی صعودی داشته است که البته برخی تحلیل گران اعتقاد دارند هنوز با توجه به نرخ سود های ثبت شده در بازار ثانویه حراج کمتر است. این نرخ در هفته آغازین دی ماه به 22 درصد که رسید که بالاترین میزان نرخ سود در این بازه بوده است.

 ازسوی دیگر اما بررسی رفتار خرید مشتریان در بازار نشان می دهد تاریخ سررسید نیز از اهمیت بالایی برخوردار است . هر چه این تاریخ کوتاه مدت تر باشد برای خریداران نیز جذاب تر خواهد بود. درهمین رابطه تجربه فروش اوراق در این بازار نشان می دهد اوراق با تاریخ سررسید سه ساله تاکنون کمترین میزان فروش را به خود اختصاص داده است.

به عبارت دیگر به نظر می رسد اگر دولت به دنبال جذب بیشتر مشتریان در این بازار است باید نرخ سود را بالاتر  و تاریخ سررسید را از سه ساله کاهش بیشتری دهد.

اوراق بدهی دولتی

تیتر یک
از دست ندهید