بررسی عملیات بازار باز در هفته دوم 1401؛

تداوم تزریق بالای پول در بازار باز

کدخبر: 488214
اقتصادنیوز: با وجود کاهش نرخ پذیرش اوراق از سوی بانک مرکزی در هفته منتهی به 22 فروردین ماه سال جاری، تزریق پول همچنان در سطح بالای 90 همت قرار داشته است. در ادامه رصد نرخ سود بین بانکی نیز نشان از کمترین سطح این شاخص در هفته‌های اخیر داشته است.

به گزارش اقتصادنیوز ، نوار بسط های بی شمار پول در بازار باز همچنان ادامه دارد و اکنون به دومین هفته سال 1401 منتقل شده است. تزریق 93 هزار و 430 میلیارد تومانی در هفته منتهی به 22 فروردین ماه سال جاری با این که یک رکورد به شمار نمی آید اما سطح قابل  توجهی در این متغیر محسوب می شود.

به طور کلی بانک مرکزی در بازار باز با خرید و فروش اوراق از بانک ها به صورت هفتگی سعی در مدیریت نقدینگی نهادهای مالی در هر مقطع داشته و در ماه های اخیر تلاش در کنترل نرخ سود بین بانکی دارد.

رکوردزنی در متغیر بسط پول

در هفته منتهی به 22 فروردین 1401 بانک‌ها 96 هزار و 610 میلیارد تومان اوراق به بانک مرکزی پیشنهاد داده که این نهاد با 96 درصد آن موافقت کرد.

بررسی سطح تزریق پول در این بازار در هفته های گذشته نشان می دهد این متغیر اکنون در سطح بالایی قرار داشته و چهارمین هفته پی در پی بسط بیش از 90 همت درمراحل برگزاری بازار باز به شمار می آید.در کنار رکوردزنی بسط نقدینگی در بازار باز نرخ سود اوراق و تاریخ سررسید آن همچنان در کمترین سطح خود قرار دارد. 

در همین رابطه نرخ سود اوراق بدهی دولتی فروخته شده توسط بانک مرکزی در بازار باز همچنان در سطح 19 درصد قرا داشته که کمترین میزان در هفته های برگزاری این بازار بوده است. تاریخ سررسید نیز 7 روزه گزارش شده و به معنای آن است که بانک ها باید در هفته بعد این میزان پولی که از بانک مرکزی دریافت کرده اند را با نرخ سود 19 درصد باردیگر از بانک مرکزی خریداری کنند. در همین رابطه میزان جذب پول ناشی ازعملیات هفته قبل در این بازار برابر با 94 هزار و 370 میلیارد تومان به ثبت رسیده است.

بازار باز

اولین عملیات بین بانکی در سال 1400

در کنار بازار باز بانک‌ها می‌توانند در بازار بین بانکی نیز به دادو ستد پول بپردازند. در همین رابطه در این بازار بانک های دارای مازاد به آن‌هایی که دارای کسری هستند وامی کوتاه مدت (نهایتا سه روزه) با نرخ سود توافقی می دهند. این نرخ در دامنه 14 تا 22 درصد بوده که از سوی بانک مرکزی در این بازار تعیین می شود. 

در همین رابطه اعتبارات قاعده منده که نشانگر میزان بسط پول بانک مرکزی در بازار بین بانکی است در این هفته برای اولین بار در سال جاری ثبت شده که برابر با 3 هزار و 170 میلیارد تومان بوده است.

این در حالی است که در مقابل نیز 2 هزار و 740 میلیارد تومان از نهادهای مالی جذب کرده است. 

بازار باز

 

تیتر یک
از دست ندهید
فلای تودی