حداقل نرخ سود بازار اولیه؛ 21.5 درصد+جدول

حراج سه هزار میلیاردی اوراق بدهی در خرداد 1401

کدخبر: 497571
اولین مرحله حراج اوراق بدهی دولتی در هفته اول خرداد برگزار شده و طی آن بورسی ها سهم بیشتری از خرید اوراق را بر عهده داشته اند. بررسی نرخ سود ها در این بازار نشان می دهد حداقل نرخ سود در این بازار برابر با 21.5 درصد بوده که سطح بالایی به شمار میآید.

به گزارش اقتصادنیوز، بازار اولیه حراج اوراق بدهی بازاری است که طی آن دولت اوراق خود را به مشتریان خود یعنی بانک ها و نهادهای تامین سرمایه به فروش می رساند.

اولین مرحله حراج اوراق بدهی دولتی در بازار اولیه سال 1401 در هفته اول خرداد برگزار شده وطی آن 3 هزار و 570 میلیارد تومان اوراق بدهی دولتی به فروش رسید.

اولین مرحله حراج اوراق بدهی در هفته اول 1401

سه سال پیش بانک مرکزی با راه اندازی بازار اولیه حراج اوراق بدهی دولتی اقدام به تامین مالی کسری بودجه دولت از مسیر غیر تورمی کرد. از آن جا که در این معاملات پولی به چاپ نمی رسد برخی معتقدند که که فروش در این بازار از رشد تورم جلوگیری می کند.

به طور کلی فروش اوراق در این بازار توام با تاریخ سررسید و نرخ سود مشخص بوده که به صورت هفتگی با موافقت وزارت اقتصاد و  مشتریان برگزار می شود.

در همین رابطه در مرحله اول حراج اوراق بدهی در سال 1401 در مجموع 3 هزار و 570 میلیارد تومان اوراق به مشتریان فروخته شد. در این میان بورسی ها 3 هزار و 270 میلیارد تومان و بانک ها نیز در حدود 300 میلیارد تومان اوراق از دولت خریداری کردند.

به بیان دیگر در ادامه سهم بالای بورسی ها از خرید اوراق در سال گذشته در هفته نخست امسال نیز بانک ها کمترین سطح را در تامین کسری بودجه دولت داشته اند.

بررسی ویژگی اوراق بدهی دولتی در هفته اول خرداد 1401

اوراق فروخته شده در بازار اولیه اوراق بدهی دولتی اراد 104 و اراد 105 بوده است. هر کدام از اوراق عرضه شده نرخ سود و تاریخ سررسیدی دارند.

در این هفته نرخ سود اوراق اراد 104 و اراد 105 به ترتیب برابر با 21.5 درصد و 21.8 درصد بوده است.

بررسی نرخ سود ها در این بازار نشان از سطح بالای نرخ سود در این بازار داشته است.

اوراق بدهی دولتی

 

 

 

تیتر یک
از دست ندهید
فلای تودی