بررسی عملیات بازار باز در هفته اول مرداد 1401

افت بی سابقه نرخ سود در بازار باز

کدخبر: 512181
اقتصادنیوز: در هفته اول مرداد ماه 1401 تزریق پول در بازار باز صعودی شده و به 65 هزار میلیارد تومان رسید. این در حالی است که نرخ سود در این بازار در راستای سیاست اخیر بانک مرکزی در مواجهه با نرخ بهره، کاهشی قابل توجه پیدا کرده و به 20 درصد رسید.

به گزارش اقتصادنیوز ، قفل بازار باز در هفته اول مرداد ماه شکست. این سطح در هفته های متوالی در مرز 60 همت قرار داشت و بانک مرکزی اجازه رشد درخواست پول بانک ها را صادر نمی کرد.

در این بازار بانک ها اوراق پیشنهادی خود را به بانک مرکزی ارائه داده واین نهاد نیز بنابر صلاحدید خود با هر میزان که بخواهد موافقت میکند. بازار باز به همراه بازار شبانه به طور کلی با هدف تعیین نرخ سود و تنظیم نقدینگی بانک ها در هر هفته برگزار میشود.

در این هفته ها که بانک مرکزی تصمیم بر کاهش نرخ بهره بین بانکی گرفته در اتفاقی بی سابقه نرخ سود در بازار باز را نیز کاهش قابل توجهی داده و درمقابل تزریق پول را بالا برد.

رشد دوباره تزریق پول دربازار باز

در هفته منتهی به 10 مرداد ماه هزینه تزریق نقدینگی در بازار باز به 65 هزار میلیارد تومان رسیده و در قله شش یک ماه و نیمه قرار گرفت.

این در حالی است که در 5 هفته گذشته بسط نقدینگی در این بازار در مرز 60 همت قرار داشت.

نکته مهم دیگر در بازار باز هفته اخیر رشد نرخ سود در این معاملات بوده که در این هفته افت قابل توجهی را ثبت کرد.

به طور کلی در بازار باز هر هفته بانک مرکزی نرخ سودی را برای جذب دوباره پول از بانک ها تعیین می کند. این نرخ در هفته پایانی تیر ماه به 21.5 درصد رسیده بود و رکورد تاریخی این بازار را شکست. در هفته اول مرداد اما دوباره بانک مرکزی در جهت کاهش نرخ بهره، نرخ سود بازار باز را 1.5 واحد درصد تقلیل داده و به 20 درصد تنزل داد.

نرخ سود

اعتبارات بالای بانک مرکزی در بازار شبانه

در کنار رشد معاملات بازار باز، بازار بین بانکی هم با رشد آماری مواجه شده است. در این بازار بانک های دارای کسری از بانک های دارای مازاد استقراض نقدینگی می کنند که البته این بده بستان نرخ سود معلومی دارد. دامنه این شاخص را بانک مرکزی تعیین می کند. از 14 تا 22 درصد. سقف نرخ سود در اختیار بانک مرکزی بوده و اعتبارات قاعده مند را با این نرخ در بانک ها تزریق می کند.

در هفته اخیر حجم اعتبارات قاعده مند بانک مرکزی در بازار بین بانکی برابر با 15 هزار و 770 میلیارد تومان بوده که تقریبا هزار میلیارد تومان از هفته گذشته بیشتر بوده است.

نرخ سود

تیتر یک
از دست ندهید
فلای تودی