بررسی هفته شانزدهم بازار اولیه

کاهش چشمگیر خرید اوراق بدهی دولتی

کدخبر: ۵۲۰۲۶۰
اقتصادنیوز: حجم خرید اوراق بدهی در هفته اخیر با کاهشی قابل توجه به هزار و 300 میلیارد تومان رسید. این کاهش با وجود نرخ سود بالای اوراق عرضه شده در بازار اولیه بوده که در دامنه 21.59 تا 22.3 درصد قرار داشته است.
کاهش چشمگیر خرید اوراق بدهی دولتی

به گزارش اقتصادنیوز ، فروش اوراق بدهی دولتی در مرحله شانزدهم کاهش پیدا کرد. ریزش این معاملات در پایان هفته منتهی به 15 شهریور ماه در حالی رخ داده که نرخ سود اوراق همچنان بالاست.

به طور کلی در بازار اولیه اوراق بدهی، دولت اوراق خود را به مشتریان خود اعم از بانک ها و بورسی ها عرضه کرده و این نهاد ها هم بنابر مصلحت ها و مطلوبیت های خود از دولت خرید می کنند. درآمدی که دولت از این طریق کسب می کند را عده بسیاری ازاقتصاددانان در راستای عدم رشد تورم حیاتی و مهم ارزیابی می کنند. 

در نهایت در هفته اخیر حجم فروش اوراق بدهی دولتی در بازار اولیه برابر با هزار و سیصد میلیارد تومان به ثبت رسید.

کاهش سطح معاملات در بازار اولیه اوراق بدهی 

در هفته شانزدهم حراج اوراق بدهی دولتی در سال جاری مجموع اوراق فروخته شده از سوی دولت به مشتریان برابر با هزار و سیصد میلیارد تومان بوده که در مقایسه با هفته قبل خود کاهشی 43.5 درصدی داشته است. تفکیک مشارکت مشتریان در هفته شانزدهم این بازار هم نشان می دهد سطح خرید اوراق بانک ها از دولت برابر با 680 میلیارد تومان بوده و مابقی را نهادهای تامین سرمایه از دولت خریداری کرده اند.

این در حالی بوده که در این مقطع اوراق عرضه شده ترکیب دو هفته قبل را داشته و با نرخ سود بالایی عرضه شده اند.

تداوم نرخ سود بالای اوراق بدهی دولتی در بازار اولیه

به طور کلی اوراق فروخته شده در بازار اولیه این هفته در سه قسم مختلف بوده است. دسته اول اوراقی که نرخ سود به تناسب پایین تری داشته و در مقابل تاریخ سررسید هم کوتاه مدت تر خواهد بود.

دسته دوم هم اوراقی که نرخ سود آن بالا و اما تاریخ نقدشوندکی آن دور تر است. دسته سوم هم در حالتی میانه قرار گرفته اند.

در همین رابطه در هفته منتهی به نیمه شهریور ماه ترتیب کل اوراق بدهی دولتی در کشور برابر با اراد 107 ، اراد 111 و اراد 112 بوده است.

این اوراق در حراج تاریخ سررسیدشان از 1 ساله تا سه ساله بوده و در مقابل اما نرخ سود آن ها در مقایسه با سال های قبل سطح بالایی داشته است.

بنابراین طبق بررسی های‌آماری معاملات در مرحله شانزدهم حراج اوراق بدهی، نرخ سود اوراق در بازه 21.59 درصد تا 22.3 درصد قرار داشته که در مقایسه با سال های قبل بالا به شمار می آید.

اوراق بدهی دولتی

 

تیتر یک
از دست ندهید
کارگزاری مفید