شکاف سنا و آزاد در بازار یورو از بازار دلار بزرگ‌تر است

طناب بازار ساز برای پایین کشیدن قیمت دلار

کدخبر: ۴۱۰۳۰۳
قیمت دلار بازار متشکل در روز چهارشنبه به کانال 20 هزار تومان وارد شد و دلار بازار آزاد را نیز با خود همراه کرد، تا دلار بازار آزاد در ساعات انتهایی معاملات قیمت‌هایی نزدیک به 20 هزار و 800 تومان را به ثبت برساند.
طناب بازار ساز برای پایین کشیدن قیمت دلار

به گزارش اقتصاد نیوز- روند کاهشی قیمت دلار در بازار متشکل ارزی در روز چهارشنبه ادامه یافت. ادامه این روند در روز چهارشنبه برای فعالین بازار ارز اهمیت زیادی داشت، زیرا ورود دلار متشکل به کانال 20 هزار تومان می‌توانست سیگنال کاهشی مهمی برای بازار آزاد باشد. دلار متشکل کار خود را با قیمت 21 هزار و 196 تومان آغاز کرد و در چند مرحله افت کرد تا روی 20 هزار و 947 تومان قرار گیرد. قیمت‌ها در بازار آزاد و سامانه سنا به تبع افت قیمت دلار متشکل کاهش یافتند. افت قیمت دلار متشکل باز  هم ادامه یافت تا این که در پایان روز روی 20 هزار و 640 تومان قرار گیرد.

سرعت تغییر قیمت‌ها زیاد بود و باعث شد نرخ انتهایی خرده فروشی سنا زیر قیمت متوسط دلار متشکل قرار گیرد. عرضه دلار در بازار متشکل نسبت به روز گذشته کاهش داشت، اما این کاهش به قدری نبود که جلوی تغییرات سریع قیمتی را بگیرد. به تبع این تغییرات قیمتی دلار بازار آزاد در مقاطعی از عصر روز چهارشنبه قیمت‌هایی زیر 21 هزار تومان را به ثبت رساند، اما در حوالی ساعت 4 عصر روی 21 هزار و 20 تومان قرار داشت. قیمت دلار آزاد بعد از بسته شدن بازار متشکل تا سطح 20 هزار و 800 تومان نیز پایین آمد. تغییرات قیمتی در بازار یورو نیز کاهشی بود و اندازه شکاف بین نرخ سنا و بازار متشکل برای یورو به طرز معنی‌داری از دلار بیشتر بود.

ورود دلار متشکل به کانال 20 هزار تومان

قیمت متوسط دلار متشکل در معاملات روز چهارشنبه نسبت به روز دوشنبه 698 تومان کاهش یافت، به کانال 20 هزار تومان وارد شد و روی رقم 20 هزار و 871 تومان قرار گرفت. نرخ انتهایی دلار در سامانه سنا نیز 708 تومان کاهش یافت و روی 20 هزار و 846 تومان ایستاد. قیمت انتهایی دلار بازار آزاد 780 تومان افت کرد و در ساعت 4 عصر روی 21 هزار و 20 تومان ایستاد. بر این اساس دلار بازار آزاد و سامانه سنا 174 تومان معادل حدود 0.8 درصد با هم اختلاف داشتند. قیمت دلار بازار آزاد باز هم افت کرد و حتی قیمت‌های نزدیک به 20 هزار و 800 تومان را به ثبت رساند.

J10 (1)

کاهش عرضه دلار متشکل

حجم مبادلات در بازار دلار نیز روند کاهشی داشت. عرضه دلار در بازار متشکل ارزی 38 درصد افت کرد و روی رقم 2 میلیون و 320 هزار قرار گرفت.

روند کاهشی در بازار یورو نیز مشاهده می‌شود

قیمت متوسط یورو در بازار متشکل 585 تومان افت کرد و روی 25 هزار و 141 تومان قرار گرفت. قیمت یورو در سامانه سنا 708 تومان افتاد و روی 25 هزار و 249 تومان ایستاد. یورو بازار آزاد 862 تومان افت کرد و روی 25 هزار و 886 تومان قرار گرفت. بر این اساس یورو بازار آزاد و سامانه سنا 637 تومان معادل 2.5 درصد اختلاف داشتند. حجم مبادلات یورو متشکل نیز نسبت به روز دوشنبه 39 درصد کاهش یافت و روی 167 هزار قرار گرفت.

 

J11 (2)

اخبار روز سایر رسانه ها
    تیتر یک
    کارگزاری مفید