آخرین اخبار نرخ سود بازار بین بانکی

  • اقتصادنیوز: نرخ سود بازار باز روند ثابت خود را ادامه داده و برای هفته های متوالی در مرز ۲۳ درصد ثابت مانده است. بررسی های آماری نشان میدهد نرخ بهره بین بانکی نیز برای چهارمین هفته متوالی در مرز ثابت ۲۳.۴ درصد قرار داشته است.

  • اقتصادنیوز: وضعیت نرخ سود ها در هفته گذشته حکایت از مسیر پرتکرار این هفته ها داشته است. در هفته اخیر ، نرخ سود بازار باز روند ثابت هفتگی در سال جاری را ادامه داده و در کنار آن نرخ سود بین بانکی نیز در بالاترین سطح خود در هفت سال گذشته قرار گرفته است.

  • اقتصادنیوز: در هفته منتهی به ۲۵ اردیبهشت ماه امسال، حجم تزریق پول در بازار باز کاهش پیدا کرده و در مقابل به تزریق پول در بازار شبانه افزوده شده است. این درحالی است که نرخ سود و دامنه آن در این معاملات همچنان ثابت باقی مانده است.

  • اقتصادنیوز: پس از رشد دامنه نرخ بهره بین بانکی در ماه‌های اخیر، شنیده‌ها از یک تغییر مهم در خصوص تزریق پول در بانک‌ها خبر می‌دهد. طبق شنیده‌ها، سقف بازار شبانه در سال جاری تغییر کرده که البته باز هم این موضوع نتوانسته از تزریق‌های بی‌شمار بانک مرکزی در بازار باز بکاهد؛ اتفاقی که هدف اصلی آن مدیریت اضافه‌برداشت‌ها بوده است.

  • اقتصادنیوز:در هفته منتهی به ۱۱ اردیبهشت ماه امسال، تزریق نقدینگی در بانک ها و بازار باز روندی صعودی پیدا کرد. بررسی ها نشان می دهد حجم تزریق ۱۲۰ همتی پول در بازار باز سومین هفته اردیبهشت ماه امسال سومین رکورد در تاریخ این بازار به شمار می رود.

  • اقتصادنیوز: در بازارهای مالی هفته اخیر، رفتار نرخ سود ها در بازارها دو رفتار مختلف داشته است. در هفته نخست اردیبهشت ماه سال گذشته، نرخ سود در بازار باز برابر با ۲۳ درصد ثابت بوده و نرخ بهره بین بانکی همچنان رکوردزنی کرده است.

  • اقتصادنیوز: در هفته اخیر تزریق پول بانک مرکزی دربازار باز به مرز ۸۰ همت رسیده و از رکوردهای هفته قبل خود فاصله گرفته است. کاهش تزریق پول بانک مرکزی در این بازار به عقیده برخی یکی از مهم ترین نتایج رشد نرخ سود در این معاملات بوده است.

  • نرخ سود در سه بازار مهم هفته منتهی به ۱۷ اسفند ماه، سه رکورد را رقم زده اند. در مهم ترین آن‌ها نرخ بهره بین بانکی برای سومین هفته متوالی به رکورد خود در بازه هفت ساله رسیده است. موضوعی که بیشتر در نتیجه سیاست های اخیر بانک مرکزی در این مقاطع است.

  • نرخ سود بازار باز در هفته اخیر، هم ارز با هفته قبل خود در بالاترین سطح خود قرار گرفته است. اتفاقی که در ادامه منجر به کاهش تزریق پول در این بازار شده است. در همین رابطه در حراج پنجاه و یکم بازار باز منتهی به ۸ اسفند ماه، تزریق پول افتی ۱۴ درصدی را در مقیاس هفتگی ثبت کرده و به پایین تر از مرز ۱۰۰ همت رسید.

  • تزریق پول در بازار باز از هفته قبل پایین تر آمد. در اولین هفته اسفند ماه بانک مرکزی تنها ۷۲ درصد نیاز بانک ها به نقدینگی را برطرف کرده و در نهایت تزریق پول در بازار باز را ۱۵ همت کاهش داد اما همچنان این رقم بالای مرز ۱۰۰ همت قرار دارد.

صداوسیما و خبرگزاری رسمی دولت شهادت ابراهیم رئیسی را تایید کردند در سوگ ابراهیم رئیسی