اقتصادنیوز : شیوع ویروس کرونا به خطر بزرگی برای رشد اقتصادی کشورهای نفتی در سال ۲۰۲۰ بدل شده و بار دیگر شکنندگی اقتصاد این کشورها را به نمایش درآورده است.

بیشتر

بیشتر

بیشتر

بیشتر

بیشتر

بیشتر