گزارش نرخ سود بازارهای مالی در هفته سوم زمستان 1400

پول پاشی بانک مرکزی و حبس نرخ بهره

کدخبر: 469202
اقتصادنیوز: نرخ سودها در هفته اخیر دستخوش نوسانات مهمی شد. در مهمترین آنها نرخ سود در بازار وام مسکن به بالاترین سطح خود رسیده و رکورد قیمت اوراق در این بازار جابجا شد. نرخ بهره نیز همچنان مسیر نزولی خود را ادامه داده و اکنون در سطح 20.5 درصد قرار گرفته است.

به گزارش اقتصادنیوز ، در هفته اخیر نرخ سود در دو بازار روندی صعودی داشته و در بقیه بازارها یانزولی بوده و یا تغییری را ثبت نکرده است. در همین رابطه روند نرخ بهره در بازار شبانه نیز نشان می دهد طبق دستورالعمل دولت این متغیر اکنون به کمترین سطح خود در  هفته های اخیر رسیده و همچنان مسیری نزولی داشته است.

تاریخ مهم در بازار اولیه اوراق بدهی دولتی

دولت برای تامین کسری بودجه خود اقدام به فروش اوراق بدهی در بازار اولیه میکند. در این بازار مشتریان، بانک ها  و نهادهای تامین سرمایه بوده و فروش بالاتر در آن به معنای درآمدزایی بیشتر دولت در مسیری غیر تورمی است. این اتفاق از حیث افزایش ندادن تورم می تواند به سود جامعه باشد.

در هفته سوم دی ماه نرخ سود افزایشی محسوس داشته و به 21.87 درصد رسید. با این حال حجم خرید اوراق 73 درصد کمتر شد که عمده دلیل آن بالاتر بودن تاریخ سررسید اوراق در این بازار بوده است.

مسیرنزولی در بازار ثانویه اوراق بدهی

در بازارثانویه اوراق بدهی دولتی نرخ سود ها روندی نزولی را در هفته سوم دی ماه به ثبت رسانده اند ین بازار به طور کلی مختص خرید و فروش اوراق دولتی است که با هدف نقد شوندگی اوراق مالی ایجاد شده است. به طور کلی در این بازار اوراق فروخته شده در بازار اولیه دوباره به فروش می رسد که نرخ سودی مختص خود و کشف شده در بازار را داراست.

روند هفته گذشته نشان می دهد نرخ بازدهی یک ساله اوراق روندی نزولی داشته و با 1 واحد درصد کاهش به 22.5 درصد تنزل پیدا کرد. 

نرخ بازدهی آتی دوساله نیز نشان در این مقطع همانند اوراق یک ساله روندی نزولی را ثبت کرده و با حدودا 1 واحد درصد کاهش در سومین هفته زمستان به 23.5 درصد رسید. اوراق با تاریخ سه ساله اما دراین روند سازناهماهنگ زده و از سطح 24.8 درصد به مرز 25 درصد افزایش پیدا کرده است.

نرخ سود

رکورد بی سابقه در بازار وام مسکن

نرخ سود وام مسکن علامتی از تغییر در قیمت اوراق تسه یا تسهیلات بانک مسکن است. این اوراق توسط مشتریان برای دریافت وام خرید خانه از بانک مسکن خریداری می شود. قیمت این اوراق در بازار خرید و فروش این کالا به دست می آید که در آخرین روز هفته سوم دی ماه به بالاترین سطح خود در حداقل دو سال اخیر دست پیدا کرده است.

درابتدای پاییز افزایش سقف خرید اوراق برای متقاضیان موجب ش تا موج تقاضا شدت گرفته و هزینه اوراق رشد قایل توجه پیدا کند. در همین اثنا بانک مسکن قاعده ای جدید وضع کرد. طبق قاعده اخیر وام مسکن در هفته اول دی ماه موجب شده تا متقاضیان نصف هزینه اوراق را پرداخته و بقیه را از مسکن به صورت هشت ساله و نرخ سود 18 درصد دریافت کنند. این رویداد هزینه اوراق را کاهش قابل توجهی داد اما با موج جدید تقاضا در این بازار دوباره قیمت ها دوباره از مرز 100 هزار تومان عبور کرده و به 127 هزار تومان رسید. نرخ سود در این بازار نیز با کاهش بی سابقه مواجه شده و به 26 درصد ارتقا پیدا کرد. البته این محاسبه در شرایط عدم استفاده از تسهیلات است. اگر تسهیلات بانک مسکن را در این رمینه در نظر بگیریم نرخ سود برابر با 22.22 درد خواهد بود.

تزریق مداوم و نرخ سود ثابت در بازار باز

بانک مرکزی هر هفته درعملیات بازار باز به خرید و فروش اوراق بدهی بین بانکها می پردازد تا از این طریق بتواند نقدینگی بانکها را کنترل کند. این بانک از این طریق نرخ سود بازار بین بانکی را تنظیم میکند.

در هفته سوم زمستان 1400 بسط نقدینگی در بازار باز به 75 هزار میلیارد تومان رسید اما نرخ سود دراین بازار مسیری کاهشی داشته است. این اتفاق به منظور جذب بیشتر مشتریان در بازار بین بانکی و در نهایت کاهش نرخ بهره بین بانکی است. 

در همین رابطه نرخ سود دربازار باز در سومین هفته دی ماه برابر با 19.3 درصد بوده و نسبت به هفته قبل تغییری نداشته است. تاریخ سررسید اوراق فروخته شده در بازار باز نیز درهمان سطح 7 روز باقی ماند تا این معاملات همچنان به سود بانک ها باشد.

تمدید روند کاهشی در نرخ بهره

در راستای کنترل نرخ سود بین بانکی در بازار باز سطح عملیات در بازار شبانه نیز افت قابل توجهی داشته است. در این بازار بانک های دارای کسری از بانک های دارای مازاد اقدام به قرض پول می کنند که نرخ سود آن دردامنه ای حرکت می کند که بانک مرکزی آن را تعیین می کند. در همین رابطه در هفته سوم دی ماه سطح اعتبارات قاعده مند بانک مرکزی به بانک ها در این بازار برابر با هزار و 280 میلیارد تومان بوده که تمام آن جمع آوری شده است.

افزایش بسط پول در بازار باز و نرخ سود پایین در این بازار از یک سو و کاهش اعتبارات قاعده مند در این بازار از سوی دیگر عاملی است که می تواند گویای پایین تر آمدن نرخ سود در این بازار باشد. در همین رابطه در هفته سوم دی ماه نرخ بهره نسبت به هفته قبل 0.35 واحد درصد کاهش پیدا کرده و در نهایت به 20.5 درصد رسیده است

نرخ سود

 

 

تیتر یک
از دست ندهید
فلای تودی