تاریخ سررسید و حجم بسط پول رکوردی تازه ثبت کرد

رکوردزنی بازار باز در هفته پایانی 1400

کدخبر: 482861
اقتصادنیوز: معاملات بازار باز روندی صعودی داشته و در هفته پایانی 1400 به اوج خود در این سال رسید. بررسی دقیق تر از داد و ستد بانک مرکزی در این بازار نشان می دهد درعین ثابت ماندن نرخ سود، تاریخ سررسید اوراق به 21 روز افزایش پیدا کرده که در دو سال گذشته بی سابقه بوده است.

به گزارش اقتصادنیوز ، حجم عملیات در بازار باز روندی صعودی داشته و رکوردزنی های هفته های اخیر را ارتقا داده است. 

طبق آخرین اطلاع از وضعیت بازار باز در هفته های اخیر حجم پول بسط داده شده در این بازار برابر با 94 هزار و 500 میلیارد تومان بوده و از هفته قبل تقریبا 4 هزار و 200 میلیارد تومان بیشتر بوده است.

رکوردزنی ها در بازار باز همچنان ادامه دارد

به طور کلی بانک مرکزی در دو بازار اقدام به بسط و جذب پول از نهادهای مالی کرده و با این عملیات سعی می کند تا و ضعیت نقدینگی را در این نهادها و در نهایت در کشور کنترل کند. در همین رابطه در بازار باز در هفته های اخیر بانک مرکزی با خرید 94 هزار  و 500 میلیارد تومان اوراق بدهی دولتی از 21 بانک موافقت کرد. این عمل به نوعی بسط نقدینگی در این بازار تلقی می شود که در مقطع اخیر به قله خود در تمام هفته های اخیر رسیده است.

در مقابل هر گونه خرید و فروش اوراق بدهی دولتی دربازاز باز  همراه با تاریخ سررسید و نرخ سود مشخصی است که آن را بانک مرکزی در هر مقطع معلوم می کند. 

در همین رابطه در هفته پایانی سال 1400 نرخ سود اوراق فروخته شده توسط بانک ها برابر با 19 درصد بوده است. این پنجمین هفته ای است که نرخ سود بازار باز در کمترین حد خود در دو سال اخیر قرار می گیرد.

در مقابل اما تاریخ سررسید رکوردی بی سابقه را در این ارزیابی به ثبت رسانده است. 

این تاریخ در دوسال برگزاری بازار باز، عموما دوهفته ای یا هفت روزه بود. به این معنا که بانک ها با هر فروش اوراق دربازار باز متعهد می شدند تا این اوراق را دوباره از بانک مرکزی با توجه به نرخ سود و تاریخ سررسید خریداری کنند.

اکنون گزارش آخرین عملیات بازار باز در هفته چهارم اسفند 1400 نشان از رکورد زنی تاریخ سررسید و ارتقای این شاخص به 21 روز داشته است. 

بازار باز

رشد 156 درصدی اعتبارات قاعده مند

در بازار بین بانکی نیز بانک مرکزی با دادو ستد با بانک ها سعی در کنترل نرخ سود بین بانکی و مدیریت نقدینگی بانک ها دارد.

در این بازار بانک های دارای کسری اقدام به استقراض نقدینگی ازبانک های دارای مازاد کرده و نرخ سود این بازاربه صورت توافقی تعیین می شود.

البته دامنه تغییرات نرخ سود را بانک مرکزی تعیین می کند که از مرز 14 تا 22 درصد قراردارد.

معاملات بازار بین بانکی در هفته پایانی 1400 نشان می دهد اعتبارات قاعده مند بانک مرکزی به بانک ها در این مقطع به هزار و 180 میلیارد تومان رسیده و از هفته قبل 156 درصد بیشتر بوده است.

جذب همین رقم در بازار شبانه نیز موجب شده تا خالص عملکرد در این بازار صفر شود.

بررسی بیشتر آماری نشان می دهد در این بازار در هفته اخیر تنها 2 بانک مشارکت داشته اند که نشان از کاهش معاملات بانک ها در این بازار در مقایسه با بازار باز داشته است.

بازار باز

 

 

تیتر یک
از دست ندهید
فلای تودی