تزریق 80 همتی پول در بانک ها

استارت حراج بانکی در 1402

کدخبر: ۵۶۵۸۶۷
نخستین هفته بازار باز در سال جاری برگزار شد. در این معاملات بانک‌ها حدود 80 هزار میلیارد تومان نقدینگی در بانک ها تزریق کرده و نرخ سود نیز مرز ثابت خود را در این هفته ها ادامه داده است.
استارت حراج بانکی در 1402

به گزارش اقتصادنیوز، عملیات بازار باز در کشور در مرز 80 همت باقی مانده است. سیاست بانک مرکزی که در راستای افزایش نرخ سود بازارهای بین بانکی بوده در ماه‌های اخیر توانسته است به نوعی از رشد فزاینده بسط پول در بازار باز جلوگیری کند.

در همین رابطه در اولین هفته سال جاری 21 بانک در حراج بازار باز شرکت کرده و حدود 80 همت نقدینگی از بانک مرکزی استقراض کرده اند.

بازار باز

تثبیت عملیات بازار باز در مرز 80 همت

در هفته منتهی به 16 فروردین ماه امسال، نخستین حراج بازار باز برگزار شد. در این هفته بانک مرکزی 80 هزار میلیارد تومان نقدینگی در بازار باز تزریق کرده که البته نسبت به هفته های پایان سال گذشته تغییری نداشته است.

تعداد بانک های شرکت کننده در این معاملات نیز 21 نهادمالی بوده که از هفته پایان سال حدود 2 بانک کمتر شده است.

نرخ سود عملیات بازار باز در این هفته ها برابر با 23 درصد بوده است. بررسی داده های بانک مرکزی در این معاملات نشان می دهد باوجود روند صعودی نرخ بهره بین بانکی در هفته های اخیر ، نرخ سود بازار باز اما در این هفته ها در مرز ثابت 23 درصد قرار داشته است. در کنار بازار باز داده ها نشان از ثبت تزریق 23 همتی پول در بازار بین بانکی داشته است.

تزریق 23 هزار میلیاردی در بازار شبانه

در کنار بازار باز داده های ثبت شده از عملیات بازار بین بانکی در اولین هفته سال جاری نشان می دهد در بازارشبانه حدودا 23 هزار میلیارد تومان نقدینگی در بانک ها تزریق شده و در مجموع پول تزریق شده در بازارهای بین بانکی را به 100 همت رسانده است.

این در حالی است که در مقابل بانک مرکزی 22 هزار و 188 میلیارد تومان را از بانک ها جمع آوری کرده است.

بازار باز

تیتر یک
کارگزاری مفید